Кріцак Мирослав Юрійович

У 2009 році закінчив Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького з відзнакою за спеціальністю "Лікувальна справа".

Кандидат медичних наук з 2016 року.

Кандидатська дисертація на тему: «місцеве лікування ранових дефектів у хворих із синдромом діабетичної стопи» за спеціальністю 14.01.03 – хірургія.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

- Хірургічне лікування ускладнень синдрому діабетичної стопи;

- Хірургія захворювань шлунково-кишкового тракту

Є автором і співавтором більше 20 навчально-методичних і наукових публікацій, серед яких 3 патенти на корисну модель, 1 монографія.