На кафедрі працює студентський науковий гурток. Студенти працюють в напрямку наукової роботи кафедри.

План роботи студентського наукового гуртка і напрямки його наукових досліджень розробляються відповідно до науково-дослідної тематики кафедри.

Заняття в гуртку включає індивідуальну роботу кожного гуртківця під керівництвом викладача кафедри і колективні засідання, що проводяться один раз на місяць.

Студентами – гуртківцями публікуються наукові роботи на щорічних Міжнародних медичних конгресах студентів і молодих вчених.

Проф. Гнатюк М.С. разам зі студентами-гуртківцями під час олімпіади з оперативної хірургії та топоргафічної анатомії у Вінниці ( 2015 р.)


Студентка медичного факультету Машталер Зоряна у 2016 році посіла III місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді з оперативної хірургії, яка відбулася у Вінницькому національному медичному університеті імені М.І. Пірогова.

Призерка олімпіади студентка Машталер Зоряна (2016 р )

Студент Миронюк Дмитро отримав грамоту ( 2016 р.)

У ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з оперативної хірургії та топографічної анатомії у 2018 році прийняли участь 2 студенти медичного факультету ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України" – третьокурсники Кривий Олег Андрійович та Томчук Сергій Васильович, які впродовж навчального року регулярно та систематично відвідували засідання студентського наукового гуртка кафедри оперативної хірургії з топографічною анатомією нашого університету.

Студенти Кривий Олег Андрійович та Томчук Сергій Васильович пройшли та успішно витримали усі конкурси. Кривий О. А. посів III загальне місце, а Томчук С. В. став найкращим серед знавців хірургічного інструментарію.


Проф. Гнатюк М.С. разом з студентами-призерами олімпіади в БДМУ (2018 р.)