1.0117U4003149 «Морфологічні закономірності адаптаційних процесів в організмі після оперативних втручань на органах грудної та черевної порожнин і хірургічних методів корекції післяопераційних ускладнень» (2017-2021,керівник проф. Гнатюк М.С. )

2. 0114U000596 "Морфологічні особливості адаптаційно-компенсаторних процесів в організмі при резекціях різних об'ємів печінки" (2014 -2016, керівник – проф. Гнатюк М.С.)

3. 0111U003755 "Морфологічні закономірності ремоделювання серцево-судинної та травної систем при резекції легень та печінки" (2011-2013, науковий керівник – проф. Гнатюк М.С.)

4. 0108U004637, "Структурно-функціональні основи адаптації серцево-судинної системи при дії на організм токсичних факторів" (2008-2010, науковий керівник – проф. Гнатюк М.С.)