Дисертації

Дисертації, захищені співробітниками кафедри:

1. Гнатюк М.С. - докторська дисертація на тему «Морфофункциональные закономерности адаптационных и дизадаптационных изменений миокарда при его гиперфункции » (Москва, 1991)

2. Гаргула В.Д. - кандидатська дисертація на тему « Корекція порушень рухової функції 12-ти палої кишки в хірургії виразкової хвороби»( Москва, 1991)

3. Слабий О.Б. - кандидатська дисертація на тему « Морфофункціональна характеристика жовчного русла печінки в умовах експериментального холестазу і різних способів його корекції »( Харків, 1995)

4. Гаргула Т. І. - кандидатська дисертація на тему «Особливості ремоделювання структур дванадцятипалої кишки в умовах хронічної виразки та дії солей кадмію та алюмінію»( Тернопіль, 2014)

5. Ясіновський О. Б. - кандидатська дисертація на тему «Ремоделювання камер та судинного русла серця при інтоксикації солями кадмію та алюмінію»( Тернопіль, 2015).

6. Кріцак М.Ю. - кандидатська дисертація на тему « Місцеве лікування ранових дефектів у хворих із синдромом діабетичної стопи» ( 2016)

Дисертації, які виконані під керівництвом проф. Гнатюка М.С.

1. Павлишин Г.А. - докторська дисертація на тему «Клініко-патогенетичні та морфологічні паралелі перинатальної інфекційної патології у новонароджених та оптимізація лікування» ( 2007)

2. Пришляк А. М.- докторська дисертація на тему «Особливості адаптаційних процесів у серцевому м’язі дослідних тварин із різною стійкістю до гіпоксії за умов інтоксикації кадмієм»( 2009)

3. Шульгай А.Г. - докторська дисертація на тему « Закономірності морофофункціональних змін тонкої і товстої кишок в умовах обтураційного холестазу та різних способів його корекції»( 2006)

4. Гаргула Т. І. «Особливості ремоделювання структур дванадцятипалої кишки в умовах хронічної виразки та дії солей кадмію та алюмінію»( Тернопіль, 2014).

5. Нестерук С. О. «Вікові закономірності ремоделювання структур сечового міхура при гострій затримці сечі в умовах пострезекційної легеневої гіпертензії» ( 2015)

6. Ясіновський О. Б. «Ремоделювання камер та судинного русла серця при інтоксикації солями кадмію та алюмінію»( Тернопіль, 2015).

7. Ковальчук М.Ф.«Морфофункціональні основи адаптації серця при отруєнні токсинами блідої поганки »( Тернопіль, 2007).

7. Сливка Ю.І. - докторська дисертація на тему« Патогенетичне обгрунтування використання повного голодуваннята шляхи підвищення його ефективності при ураженнях серця»( 2004)

8. Котляренко (Виклюк) Л. Т. «Токсичний гепатит у тварин з різною стійкістю до гіпоксії» ( 1994).

9. Котляренко Л.Т.- докторська дисертація на тему « Морфологічні закономірності ремоделювання структур тонкої кишки в залежності від вегетативного гомеостазу щурів і за умов отруєння блідою поганкою» ( 2007)

10. Гасюк П.А. - докторська дисертація на тему « Структурно-функціональна та гістотопографічна організація емалі різних класів зубів та великих слинних залоз людини »( 2012)

11. Ковтун Н.Я. - кандидатська дисертація на тему « Структурно-функціональна організація твердих тканини пришийкової ділянки малих кутніх зубів людини» (Тернопіль, 2018)

12. Посоленик Л.Я.- «Вікові особливості ремоделювання структур піднижньощелепної залози при пострезекційній легеневої гіпертензії» ( 2016)

13. Данів М.В. - «Вікові особливості ремоделювання структур дванадцятипалої кишки при артеріальній гіпертензії в малому колі кровообігу» (2011)

14. Коноваленко С.О. «Вікові особливості ремоделювання структур серцевого м'яза при токсичних ураженнях» (2012)

15. Белікова Н.О. « Морфофункціональні основи адаптації серця при фізичних навантаженнях в залежності від типів їх вегетативної регуляції » (2001)

16. Сорока Н.Є. « Фармакорекція імуноморфологічних змін при токсичному гепатиті » (1996)

17. Шамрай Н.В. « Структурно-функціональні особливості жовчного міхура в нормі та при хронічному холециститі: вікові та статеві аспекти»( 2009)

18. Корсак В.І. « Функціонально-структурні особливості гіпертрофії міокарда в залежності від типу гемодинаміки і регуляції серцевого м'яза»( 1992)

19. Данилевич Ю. О. «Структурно-функціональні особливості камер та кровоносного русла серця новонароджених при внутрішньоутробному інфікуванні та пневмопатіях»( 2009)

20. Рибіцька Л. Н. «Структурно-функціональні зміни товстої кишки при токсичному ураженні та за умов корекції олігопептидними препаратами» (Тернопіль, 2004).

21. Гнатко К.В. « Структурно-функціональні особливості адаптаційнизх та компенсаторних процесів судинного русла очного яблука при токсичній дистрофії сітківки»( 2005)

22. Хомич Р.П. « Поєднане застосування вуглецевого сорбенту та біофлавоноїдів при вірусних гепатитах»(1994)

23. Боднар Л.П. «Клініко-морфофункціональне обгрунтування розвантажувально дієтичної терапії у лікуванні хронічного гастриту і хронічного гастродуоденіту» (1996)