Інститут кураторів

На кафедрі оперативної хірургії з топографічною анатомією виховання студентської молоді є невід’ємним структурним елементом освітнього процесу, кінцевою метою якого є формування студента не лише як фахівця, але й як гармонійної, всебічно розвиненої особистості.

Викладачі кафедри з кураторськими групами проводять тематичні лекції, вечори, організовують відвідування філармонії, драматичного театру, екскурсії.

Пріоритетним у виховній роботі зі студентами викладачів кафедри оперативної хірургії з топографічною анатомією є реалізація особистісно орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі, залучення молоді до національної та світової культури, збереження морального та фізичного здоров’я молодого покоління, виховання патріотизму, громадських якостей особистості, забезпечення педагогічних умов для соціалізації студентів, виховання в них життєвої компетентності.


Асистент кафедри О.Б. Ясіновський зі студентами 3-го курсу

Асистент кафедри О.Б. Ясіновський разом зі студентами медичного

факультету на операції

Із іноземними студентами викладачі кафедр регулярно проводять бесіди, обговорюючи традиції народів, представники яких навчаються в університеті, знайомлять із звичаями українців.

Проф. М.С. Гнатюк на операції з іноземними студентами