На кафедрі оперативної хірургії з топографічною анатомією сформована чітка система виховної роботи, що орієнтована на підготовку фахівців, здатних забезпечити розвиток, збагачення, збереження національної культури й природного середовища. Вона здійснюється згідно з Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", положеннями Загальної декларації прав людини, державною національною програмою "Освіта" /Україна XXI ст./, програмою правової освіти населення України, державною програмою розвитку фізичної культури і спорту в Україні, концепцією виховання дітей та молоді в національній системі освіти, Концепцією національно-патріотичного виховання молоді, концепцією реалізації державної політики у сфері протидії наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, концепцією державної міграційної політики, статутом університету. Виховна робота на кафедрі проводиться згідно з планами виховної роботи університету на основі рекомендацій Міністерства освіти і науки України, професійної специфіки факультету, визначних дат історії держави, області, міста й узгоджується із проректором з науково-педагогічної роботи.

Викладачі кафедри з кураторськими групами проводять тематичні лекції, вечори, організовують відвідування філармонії, драматичного театру, екскурсії.

Пріоритетним у виховній роботі зі студентами викладачів кафедри оперативної хірургії з топографічною анатомією є реалізація особистісно орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі, залучення молоді до національної та світової культури, збереження морального та фізичного здоров’я молодого покоління, виховання патріотизму, громадських якостей особистості, забезпечення педагогічних умов для соціалізації студентів, виховання в них життєвої компетентності.


Асистент кафедри О.Б. Ясіновський зі студентами 3-го курсу ( 2017 р.)

Асистент кафедри О.Б. Ясіновський разом зі студентами медичного факультету на операції (2017 р.)

Із іноземними студентами викладачі кафедр регулярно проводять бесіди, обговорюючи традиції народів, представники яких навчаються в університеті, знайомлять із звичаями українців.

Викладачі кафедри максимально залучають студентів-іноземців до усіх заходів та бесід, що проводяться викладачами кафедри для україномовних студентів. Це дало можливість не лише познайомити іноземних студентів з пам’ятними датами та людьми в історії України, але й сприяло більш тісному спілкуванню представників різних національностей та культур.

Окрім того, регулярно проводяться зустрічі зі студентами кураторських груп на яких студенти мають змогу обговорити свої соціальні, побутові та інші нагальні проблеми і по-можливості вирішити їх. Куратори груп систематично відвідують студентів за місцем їхнього проживання. Проводяться бесіди на теми толерантності міжособистісних відносин у студентському середовищі та міжнаціональної, релігійної та расової нетерпимості у будь-яких її проявах. При цьому враховується, що групи сформовані з представників не лише різних країн (Конго, Зімбабве, Нігерія, Камерун, Ірак), а й різних світових релігій. Організовано та проведено вечір-зустріч на тему "Культура моєї країни", на якому студенти мали змогу ознайомити присутніх з особливостями своєї культури та традицій.

Студенти іноземного факультету знайомляться з культурними традиціями України (2018 р.)

Виховна робота на кафедрі оперативної хірургії з топографічною анатомією проводиться у взаємодії викладача і студента. Роль викладача-куратора групи полягає у спрямуванні проведення заходів із студентами групи відповідно до побажань та ініціативи студентів, плану організації і проведення виховної роботи в університеті на рік. Важливе місце займає робота спрямована на формування моральних якостей, громадської активності, колег і всіх оточуючих.

При плануванні виховної роботи наставники передбачають вивчення здібностей студентів кураторських груп до навчання, ставлення до медичної спеціальності та плани на майбутнє, стан навчальної дисципліни та критерії вихованості студентів.

Пріоритетним у виховній роботі є реалізація орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі студента як особистості, залучення молоді до національної та світової культури, збереження морального та фізичного здоров’я молодого покоління, виховання гуманних якостей особистості, забезпечення педагогічних умов для соціалізації студентів, виховання в них життєвої компетентності.

Належна увага на кафедрі оперативної хірургії з топографічною анатомією приділяється вихованню у студентів високої культури та естетичних смаків. На належному художньому рівні в університеті відзначені основні державні свята (День Соборності України, День захисника України, Міжнародний жіночий день, Шевченківські свята, День Європи, Міжнародний день студента).

Організовуються відвідування Тернопільського музично-драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка, де студенти мають змогу ознайомитися з історією, культурою та звичаями нашого краю.

Студенти медичного факультету в драматичному театрі (2018 р.)

Студенти медичного факультету разом із куратором групи (2019 р.)

Куратори груп організовують екскурсії в музеї міста, відвідування виставок, концертів, вистав тощо. Студенти приймають активну участь в благодійних акціях університету. Так, цьогоріч студенти кураторських груп разом із кураторами взяли активну участь у благодійному ярмарку з нагоди Дня захисника України, долучившись таким чином до збору коштів на допомогу воїнам АТО.

Студенти разом із куратором відвідали центральну науково-дослідну лабораторію (2019 р.)

Окрім активної роботи із студентами щодо підвищення їх моральних якостей працівники кафедри оперативної хірургії та клінічної анатомії заохочують, надихають і всіма доступними методами розвивають у студентів допитливість і прагнення до самостійного пізнання нових знань, здобуття практичних навичок, самовдосконалення та становлення як молодих науковців.

Студентка знайомиться із особливістю утримання дослідних тварин на території віварію (2019 р.)