Підручники:

1. Оперативна хірургія і топографічна анатомія голови та шиї: підручник/ В.І. Півторак, О.М. Проніна, Ю.М. Вовк [та ін.]; за ред.професорів: В.І. Півторака, О.М. Проніної. - Вінниця: Нова книга, 2016. - 312 с.

2. Hnatyuk M. S. Operative surgery and topographical anatomy : lectures : manual for stud. of the 3-4 lev. accred. -Ternopil : Ukrmedknyga, 2004. – 212 p.