Підручники:

  1. Клінічна анатомія та оперативна хірургія Півторак В. І.,Кобзар О. Б.,Білаш С. М., Вовк Ю. М. [та ін.]; за ред.професорів: В.І. Півторака, О.М. Проніної. - Вінниця: Нова книга, 2021. - 568 с.

  2. Алгоритм виконання практичних навичок із клінічної анатомії та оперативної хірургії : посібник / Гнатюк М.С., Слабий О.Б., Татарчук Л.В., Кріцак М.Ю. - Тернопіль: ТНМУ. 2020. – 92 с.

  3. Оперативна хірургія і топографічна анатомія голови та шиї: підручник/ В.І. Півторак, О.М. Проніна, Ю.М. Вовк [та ін.]; за ред.професорів: В.І. Півторака, О.М. Проніної. - Вінниця: Нова книга, 2016. - 312 с.

  4. Operative surgery and topographical anatomy : lectures : manual for stud. of the 3-4 lev. accred./ Hnatyuk M. S. -Ternopil : Ukrmedknyga, 2004. – 212 p.