На кафедрі оперативної хірургії з топографічною анатомією проводяться заняття та читаються лекції з клінічної анатомії та оперативної хірургії для студентів медичного (за спеціальністю “Лікувальна справа”, “Медико-профілактична справа”), стоматологічного (за спеціальностями “Стоматологія”) та факультету іноземних студентів (за спеціальністю “Медицина”,“Стоматологія” ) та студентів факультету ННІ ПО.

Викладання на кафедрі здійснюється українською та англійською мовами.


Проф. Гнатюк М.С. проводить семінарське заняття зі студентами стоматологічного факультету ( 2016 р.)

На кафедрі оперативної хірургії з топографічною анатомією обладнано 2 операційних, автоклавна, стерилізаційна, 4 навчальних кімнати, кабінети викладачів та завідуючого. Коридори кафедри обладнані навчальними стендами з хірургічним інструментарієм, та оперативними втручаннями по всіх розділах оперативної хірургії

Асист. Кріцак М.Ю. оперує зі студентами ( 2018 р.)

На кафедрі оперативної хірургії з топографічною анатомією студенти щоденно на практичних заняттях проводять оперативні втручання на дослідних тваринах під керівництвом викладача, що дає змогу закріпити здобуті теоретичні знання практичною діяльністю. Адже клінічна анатомія та оперативна хірургія - це предмет, що поєднує в собі теорію і практику, анатомію і хірургію.

Для кращого опанування практичних навичок для студентів використовуються лінії практичних навичок – матрикули, які сприяють вдосконаленню вмінь виконувати життєво необхідні хірургічні виручання- Інтубацію та Трахеотомію, що передбачене вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника.

Проф. Гнатюк М.С. проводить практичне заняття в операційній зі студентами лікувального факультету ( 2018 р.)

На кафедрі працює студентський науковий гурток. Студенти працюють в напрямку наукової роботи кафедри. План роботи студентського наукового гуртка і напрямки його наукових досліджень розробляються відповідно до науково-дослідної тематики кафедри.

Заняття в гуртку включає індивідуальну роботу кожного гуртківця під керівництвом викладача кафедри і колективні засідання, що проводяться один раз на місяць.

Студентами – гуртківцями публікуються наукові роботи на щорічних Міжнародних медичних конгресах студентів і молодих вчених.

Студенти щорічно беруть участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни «Оперативна хірургія та топографічна антомія ».У 2018 році у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з оперативної хірургії та топографічної анатомії прийняли участь 2 студенти медичного факультету ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України" – третьокурсники Кривий Олег Андрійович та Томчук Сергій Васильович,які пройшли та успішно витримали усі конкурси. Кривий О. А. посів III загальне місце, а Томчук С. В. став найкращим серед знавців хірургічного інструментарію.

Проф. Гнатюк М.С. разом із гуртківцями, призерами олімпіади з клінічної анатомії та оперативної хірургії ( 2018 р)

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади серед студентів медичних університетів з оперативної хірургії та топографічної анатомії пройшов 17-19 квітня 2019 року у ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» (м. Чернівці). У ньому взяли участь троє студентів Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського – Кузяк Михайло, Кривий Олег та Томчук Сергій. Підготовкою студентів до олімпіади займався завідувач кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії, заслужений працівник освіти України, д.мед.н., проф. Гнатюк Михайло Степанович.

З-понад 50-ти учасників з усіх медичних вищих навчальних закладів України студент Кузяк Михайло виборов 3-тє місце. Студент Кривий Олег став кращим у знанні хірургічного інструментарію, Томчук Сергій показав найкращі результати по зав’язуванню хірургічних вузлів.

Завідувач кафедри оперативної хірургії та клінічної анатомії, Заслужений працівник Освіти України, проф. Гнатюк М.С. та призер олімпіади Кузяк Михайло (2019 р.)

У липні 2019 року студенти Бахчишехирського медичного університету (м. Стамбул, Туреччина) в рамках програми по обміну студентів на базі кафедри оперативної хірургії та клінічної анатомії проходили практику, під час якої під керівництвом проф. Гнатюка М.С. проводили оперативні втручання.

Проф. Гнатюк М.С. разом із студентами медичного факультету Бахчишехирського медичного університету м. Стамбул, Туреччина ( 2019 р.)

Асист. Ясіновський О.Б. проводить семінарське заняття із студентами медичного факультету (2019 р.)

Асистент Кріцак М.Ю. проводить заняття із студентами факультету іноземних студентів ( 2019 р.)