Протягом останніх років колектив кафедри проводить наукові дослідження, які спрямовані на пошуки способів хірургічної корекції порушень функцій органів травного тракту, легень, розроблення нових способів лікування печінкової недостатності і портальної та легеневої гіпертензій, які є найбільш вагомим внеском кафедри в практику охорони здоров’я.

Проф. Гнатюк бере участь у з'їзді морфологів України ( Вінниця 2016 р.)

Співробітниками кафедри в процесі виконання дисертаційних та науково-дослідних робіт розроблено морфометричну діагностику уражень серцевого м’яза, печінки, товстої та тонкої кишок. При цьому встановлені об’єктивні кількісні морфологічні критерії, які найбільш адекватно відображають закономірності патологічних процесів у серці, печінці, тонкій та товстій кишках при різних патологічних станах і дозволяють прогнозувати наслідки уражень перерахованих органів.

Проф. Гнатюк М.С. консультує асистента кафедри ( 2016 р.)

Під керівництвом завідувача кафедрою професора Гнатюка М.С. активізувались експериментальні дослідження наукова та винахідницькі роботи, як працівників кафедри так і співробітників інших кафедр університету.

За цей період на кафедрі під керівництвом проф. Гнатюка М.С. виконано і захищено 7 докторських дисертації (Герасимюк І.Є., Шульгай А.Г., Павлишин Г.А., Котляренко Л.Т., Пришляк А.М., Гасюк П. А., Слабий О.Б.) та 13 кандидатських дисертацій (асп. Ковальчук М.Ф., асп. Данилевич Ю.О., асп. Данів М.В., ст. лаборант Рибіцька Л.Н., асист. Белікова Н.О., асист. Гнатко К.В., асист. Коноваленко С.О., асист Татарчук Л. В., асист. Гаргула Т.І., асист. Ясіновський О.Б., асист. Нестерука С.О., асист. Посоленик Л.Я., асист. Ковтун Н.А.).

Проф. Гнатюк М С. Бере участь у виїздному засіданні морфологів ( 2017 р.)

Доц. Коврига М.С. виконує наукову роботу( 2016 р.)

Колективом кафедри за останні десятиріччя отримано понад 80 патентів на винахід, опубліковано понад 900 наукових праць у журналах і збірниках статей, зокрема у фахових виданнях України і за кордоном.

Викладачі кафедри активно беруть участь у закордонних стажуваннях та міжнародних конференціях, з метою отримання нового досвіду та ознайомлення з передовими науковими досягненнями.

Проф. Гнатюк М.С. з аспіранткою Монастирською Н.А. під час конференції ( 2018 р.)

Асист. Гаргула Т.І. під час наково-педагогічного стажування у м. Гуйтіненн ( Фінляндія, 2018 р.)

Професорсько-викладацький склад кафедри оперативної хірургії та клінічної анатомії активно бере участь у роботі наукових конференцій

Працівники кафедри на чолі з проф. Гнатюком М.С. беруть участь у роботі науково-практичної конференції ( 2019 р.)

Проф. Гнатюк М.С. разом з асп. Монастирською Н.Я. на науковій конференції ( 2019 р.)

Професорсько-викладацький склад кафедри на чолі з завідувачем оприлюднюють результати наукових досліджень на всеукраїнських та закордонних конференціях та з'їздах. Так у жовтні 2019 року проф. Гнатюк М.С. виступив на VII конгресі наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України, що проходив у Одеському національному медичному університеті, де висвітлив основні здобутки і досягнення кафедри і особливості розвитку науки сьогодення.

Проф. Гнатюк М.С., асист. Ясіновський О.Б. на конгресі наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України ( Одеса, 2019 р.)

10-11 жовтня 2019 року у ТНМУ відбулася науково-практична конференція "Прикладні аспекти морфології експериментальних і клінічних досліджень" присвячена пам'яті професора Волкова Костянтина Степановича, де працівники кафедри брали активну участь у її роботі.

Завідувач кафедри оперативної хірургії та клінічної анатомії, професор Гнатюк М.С. доповів про важливість повноцінного оволодіння студентами практичних навичок засвоєння клінічної анатомії з оперативною хірургією.

Проф. Гнатюк М.С. виступає з доповіддю на конференції "Прикладні аспекти морфології експериментальних і клінічних досліджень"присвяченій пам'яті професора Волкова Костянтина Степановича ( 2019 р.)

Працівники кафедри клінічної анатомії та оперативної хірургії беруть участь у конференції "Прикладні аспекти морфології експериментальних і клінічних досліджень" ( 2019р.)