Протягом останніх років колектив кафедри проводить наукові дослідження, які спрямовані на пошуки способів хірургічної корекції порушень функцій органів травного тракту, легень, розроблення нових способів лікування печінкової недостатності і портальної та легеневої гіпертензій, які є найбільш вагомим внеском кафедри в практику охорони здоров’я. 

Проф. Гнатюк бере участь у з'їзді морфологів України ( Вінниця 2016 рік)

Співробітниками кафедри в процесі виконання дисертаційних та науково-дослідних робіт розроблено морфометричну діагностику уражень серцевого м’яза, печінки, товстої та тонкої кишок. При цьому встановлені об’єктивні кількісні морфологічні критерії, які найбільш адекватно відображають закономірності патологічних процесів у серці, печінці, тонкій та товстій кишках при різних патологічних станах і дозволяють прогнозувати наслідки уражень перерахованих органів. 

Проф. Гнатюк М.С. консультує асистента кафедри ( 2016 рік)

Під керівництвом  завідувача кафедрою професора Гнатюка М.С. активізувались експериментальні дослідження наукова та винахідницькі роботи, як працівників кафедри так і співробітників інших кафедр університету. 

За цей період на кафедрі під керівництвом проф. Гнатюка М.С. виконано і захищено 7 докторських дисертації (Герасимюк І.Є., Шульгай А.Г., Павлишин Г.А., Котляренко Л.Т., Пришляк А.М., Гасюк П. А., Слабий О.Б.) та 13 кандидатських дисертацій (асп. Ковальчук М.Ф., асп. Данилевич Ю.О., асп. Данів М.В., ст. лаборант Рибіцька Л.Н., асист. Белікова Н.О., асист. Гнатко К.В., асист. Коноваленко С.О., асист Татарчук Л. В., асист. Гаргула Т.І., асист. Ясіновський О.Б., асист. Нестерука С.О., асист. Посоленик Л.Я., асист. Ковтун Н.А.). 

Проф. Гнатюк М С. Бере участь у виїздному засіданні морфологів  ( 2017 рік)

Доц. Коврига М.С. виконує наукову роботу( 2016 рік)

Колективом кафедри за останні десятиріччя отримано понад 80 патентів на винахід, опубліковано понад 900 наукових праць у журналах і збірниках статей,  зокрема у фахових виданнях  України і за кордоном.

Викладачі кафедри активно беруть участь у закордонних стажуваннях та міжнародних конференціях, з метою отримання нового досвіду та ознайомлення з передовими науковими досягненнями.

Проф. Гнатюк М.С. з аспіранткою Монастирською Н.А. під час конференції ( 2018 рік)

Асист. Гаргула Т.І. під час наково-педагогічного стажування у м. Гуйтіненн ( Фінляндія, 2018 рік)

Професорсько-викладацький склад кафедри оперативної хірургії та клінічної анатомії активно бере участь у роботі наукових конференцій 

Працівники кафедри на чолі з проф. Гнатюком М.С. беруть участь у роботі науково-практичної конференції ( 2019 рік)

Проф. Гнатюк М.С. разом з асп. Монастирською Н.Я. на науковій конференції ( 2019 рік)

Професорсько-викладацький склад кафедри  на чолі з завідувачем оприлюднюють результати наукових досліджень на всеукраїнських та закордонних конференціях та з'їздах. Так у жовтні 2019 року проф. Гнатюк М.С. виступив на VII конгресі наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України, що проходив у Одеському національному медичному університеті, де висвітлив основні здобутки і досягнення кафедри і особливості розвитку науки сьогодення.

Проф. Гнатюк М.С., асист. Ясіновський О.Б. на  конгресі наукового  товариства анатомів, гістологів, ембріологів та  топографоанатомів України ( Одеса, 2019 рік)

10-11 жовтня 2019 року у ТНМУ відбулася науково-практична конференція "Прикладні аспекти морфології експериментальних і клінічних досліджень" присвячена пам'яті професора Волкова Костянтина Степановича, де працівники кафедри брали активну  участь у її роботі. 

Завідувач кафедри оперативної хірургії та клінічної анатомії, професор Гнатюк М.С. доповів про важливість повноцінного оволодіння студентами практичних навичок засвоєння клінічної анатомії з оперативною хірургією.

Проф. Гнатюк М.С. виступає з доповіддю на конференції  "Прикладні аспекти морфології експериментальних і клінічних досліджень"присвяченій пам'яті професора Волкова Костянтина Степановича  ( 2019 рік)

Працівники кафедри клінічної анатомії та оперативної хірургії беруть участь у конференції "Прикладні аспекти морфології експериментальних і клінічних досліджень" ( 2019 рік)

Пандемія Сovid-19 внесла свої корективи не тільки в навчальний процес, а й і в наукову діяльність працівників кафедри. Ізоляція під час карантину сприяла пошуку нових рішень та можливостей щодо продовження своєї наукової діяльності. Саме тому професорсько-викладацький склад кафедри брав активну участь у конференціях, які проводилися он-лайн, також у он-лайн семінарах, тренінгах та воркшопах.

Асистент Кріцак Мирослав Юрійович проходив стажування у Словенії з 3 по 20 лютого 2020 року

Доц. Гаргула Т.І. приймала участь у онлайн семінарі присвячений  Web of Science та Антиплагіату( 24 квітня 2020 року)

Проф. Гнатюк М.С. консультує докторанта доц. Коноваленка С.О.( 2020 рік)

Аспірантка Монастирська Н.Я. виконує фрагмент дисертаційної роботи ( 2020 рік)

Аспірантка Монастирська Н.Я. виконує екперимент ( 2020 рік)


У лютому 2021 року  доц. Коноваленко С.О. захистив докторську дисертацію на тему: «Особливості ремоделювання структур сім'яників при дії ендогенних та екзогенних факторів »

У червні 2021 року аспірантка кафедри Монастирська Н.Я.  захистила дисертацію на звання доктора філософії «Особливості ремоделювання структур  і судинного русла  печінки та жовчовивідних шляхів при резекціях різних об'ємів паренхіми печінки » .


Проф. Жураківська О.Я., проф. Гнатюк М.С. після офіційного  захисту аспірантки Монастирської Н.Я. ( 2021 рік)

На кафедрі оперативної хірургії та клінічної анатомії активно виконують експериментальну частину дисертаційних робіт професорсько-викладацький склад університету.

Проф. П'ятночка В.І. разом із аспіранткою проводять експериментальну операцію ( 2022 рік)

Проф. Гнатюк М.С. виконує  експериментальну операцію разом із гуртківцями (2023 рік)