Монографії, видані викладачами кафедри

1. Дюбановський І.Я. Хірургія гнійно-некротичних ускладнень за синдрому діабетичної стопи : монографія / І.Я. Дзюбановський, В.П. Польовий, Л.Я. Федонюк, М.Ю. Кріцак. – Тернопіль : ТДМУ, 2018. – 316 с.

2. Оперативна хірургія і топографічна анатомія голови та шиї: підручник/ В.І. Півторак, О.М. Проніна, Ю.М. Вовк [та ін.]; за ред.професорів: В.І. Півторака, О.М. Проніної. - Вінниця: Нова книга, 2016. - 312 с.

3. Hnatyuk M. S. Operative surgery and topographical anatomy : lectures : manual for stud. of the 3-4 lev. accred. -Ternopil : Ukrmedknyga, 2004. – 212 p.

4. Гнатюк М. С. Ентеросорбенти в медицині.-Луцьк : Надстар, 2002.- 130 с.


Патенти, отримані викладачами кафедри

  1. Патент 126289, Україна, МПК G09B 23/28. Спосіб моделювання гіперурикемічної кардіоміопатії / М. С. Гнатюк, Л. В. Татарчук; заявник і патентовласник Терн. держ. мед. університет ім. І. Я. Горбачевського. – № u2018 00833; заявл. 30.01.2018; опубл. 11.06.2018, Бюл. № 11

2.Патент 126514, Україна, МПК G09B 23/28. Моделювання печінкової субкапсулярної гематоми / М. С. Гнатюк, С. Й. Запорожан, Л. В. Татарчук, Н. Я. Монастирська; заявник і патентовласник Терн. держ. мед. університет ім. І. Я. Горбачевського. – № u2018 00183; заявл. 04.01.2018; опубл. 25.06.2018, Бюл. № 12

3.Патент 127790, Україна, МПК G09B 23/28. Спосіб моделювання високої обтурації жовчовивідних шляхів / М. С. Гнатюк, Л. В. Татарчук, Н; заявник і патентовласник Терн. держ. мед. університет ім. І. Я. Горбачевського. – № u2018 01485; заявл. 04.01.2018; опубл. 25.06.2018, Бюл. № 18

4. Патент 129381, Україна, МПК G09B 23/28. Спосіб забору та фіксації клубової кишки в експериментальних тварин / М. С. Гнатюк, Л. В. Татарчук; заявник і патентовласник Терн. держ. мед. університет ім. І. Я. Горбачевського. – № u2018 05306; заявл. 14.05.2018; опубл. 25.10.2018, Бюл. № 20

5. Патент 129976, Україна, МПК G09B 23/28. Спосіб моделювання пілоростенозу / М. С. Гнатюк, Л. В. Татарчук; заявник і патентовласник Терн. держ. мед. університет ім. І. Я. Горбачевського. – № u2018 04556; заявл. 26.45.2018; опубл. 26.11.2018, Бюл. № 22

6. Патент 130468, Україна, МПК G09B 23/28. Спосіб моделювання пострезекційної портальної гіпертензії / М. С. Гнатюк, Л. В. Татарчук; заявник і патентовласник Терн. держ. мед. університет ім. І. Я. Горбачевського. – № u2018 06202; заявл. 04.06.2018; опубл. 10.12.2018, Бюл. № 23

7.Патент 123749, Україна, МПК G09B 23/28. Спосіб забору та фіксації дванадцятипалої кишки у експериментальних тварин / М. С. Гнатюк, Л. В. Татарчук; заявник і патентовласник Терн. держ. мед. університет ім. І. Я. Горбачевського. – № u2017 09540; заявл. 29.09.2017; опубл. 12.03.2018, Бюл. № 5

8.Патент 121989, Україна, МПК G09B 23/28. Спосіб моделювання абдомінального ішемічного синдрому / М. С. Гнатюк, Л. В. Татарчук, С. Б. Луговий; заявник і патентовласник Терн. держ. мед. університет ім. І. Я. Горбачевського. – № u2017 06200; заявл. 19.06.2017; опубл. 26.12.2017, Бюл. № 24

9. Патент 123745, Україна, МПК G09B 23/28. Спосіб моделювання спайкового процесу в плевральній порожнині / М. С. Гнатюк, Л. В. Татарчук; заявник і патентовласник Терн. держ. мед. університет ім. І. Я. Горбачевського. – № u2017 08419; заявл. 16.08.2017; опубл. 12.03.2017, Бюл. № 5

10. Патент 123799, Україна, МПК G09B 23/28. Спосіб моделювання структури стравохода / М. С. Гнатюк, Л. В. Татарчук, С. Б. Луговий; заявник і патентовласник Терн. держ. мед. університет ім. І. Я. Горбачевського. – № u2017 09014; заявл. 11.09.2017; опубл. 12.03.2017, Бюл. № 5