Монографії, видані викладачами кафедри

1. Дюбановський І.Я. Хірургія гнійно-некротичних ускладнень за синдрому діабетичної стопи : монографія / І.Я. Дзюбановський, В.П. Польовий, Л.Я. Федонюк, М.Ю. Кріцак. – Тернопіль : ТДМУ, 2018. – 316 с.

2. Оперативна хірургія і топографічна анатомія голови та шиї: підручник/ В.І. Півторак, О.М. Проніна, Ю.М. Вовк [та ін.]; за ред.професорів: В.І. Півторака, О.М. Проніної. - Вінниця: Нова книга, 2016. - 312 с.

3. Hnatyuk M. S. Operative surgery and topographical anatomy : lectures : manual for stud. of the 3-4 lev. accred. -Ternopil : Ukrmedknyga, 2004. – 212 p.

4. Гнатюк М. С. Ентеросорбенти в медицині.-Луцьк : Надстар, 2002.- 130 с.


Патенти, отримані викладачами кафедри


  1. Патент України на корисну модель UA № 135389 МПК G09B 23/28 (2006.01). Спосіб моделювання десквамативного глоситу в експериментальних тварин / М. С. Гнатюк, Л. В. Татарчук; заявник і патентовласник Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України. - № u 2018 01076; заявлено 04.02.2018; опубліковано 26.06.2019, Бюл. № 12.
  2. Патент України на корисну модель UA № 133965 МПК G09B 23/28 (2006.01). Спосіб моделювання недостатності кровообігу / М. С. Гнатюк, Л. В. Татарчук; заявник і патентовласник Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України. - № u 2018 11870; заявлено 30.11.2018; опубліковано 25.04.2019, Бюл. № 8.
  3. Патент України на корисну модель UA № 133215 МПК G09B 23/28 (2006.01). Спосіб визначення особливостей структурної перебудови м’язової оболонки тонкої кишки / М. С. Гнатюк, Л. В. Татарчук; заявник і патентовласник Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України. - № u 2018 10183; заявлено 29.10.2018; опубліковано 25.03.2019, Бюл. № 6.
  4. Патент України на корисну модель UA № 132509 МПК G09B 23/28 (2006.01). Спосіб моделювання запального процесу в товстій кишці / М. С. Гнатюк, Л. В. Татарчук; заявник і патентовласник Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України. - № u 2018 10183; заявлено 12.10.2018; опубліковано 25.02.2019, Бюл. № 4.
  5. Патент України на корисну модель UA № 132098 МПК G09B 23/28 (2006.01). Спосіб моделювання ураження скронево-нижньощелепного суглоба при цукровому діабеті / М. С. Гнатюк, Л. В. Татарчук, Л. В. Ребуха; заявник і патентовласник Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України. - № u 2018 09236; заявлено 04.06.2018; опубліковано 11.02.2019, Бюл. № 3.
  6. Патент України на корисну модель UA № 131247 МПК G09B 23/28 (2006.01). Спосіб моделювання виразкового ураження слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки / М. С. Гнатюк, О. Б. Ясіновський, Л. В. Татарчук; заявник і патентовласник Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України. - № u 2018 07284; заявлено 04.06.2018; опубліковано 10.01.2019, Бюл. № 1.
  7. Патент України на корисну модель UA № 129381 МПК G09B 23/28 (2006.01). Спосіб забору та фіксації клубової кишки в експериментальних тварин / М. С. Гнатюк, Л. В. Татарчук; заявник і патентовласник Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України. - № u2018 05306; заявлено 14.05.2018; опубліковано 25.10.2018, Бюл. № 20.

8. Патент України на корисну модель UA № 129976 МПК G09B 23/28 (2006.01). Спосіб моделювання пілоростенозу / М. С. Гнатюк, Л. В. Татарчук; заявник і патентовласник Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України. - № u2018 04556; заявлено 26.04.2018; опубліковано 26.11.2018, Бюл. № 22.

9. Патент України на корисну модель UA № 130468 МПК G09B 23/28 (2006.01). Спосіб моделювання пострезекційної портальної гіпертензії / М. С. Гнатюк, Л. В. Татарчук; заявник і патентовласник Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України. - № u 2018 06202; заявлено 04.06.2018; опубліковано 10.12.2018, Бюл. № 23.

10. Патент 126289, Україна, МПК G09B 23/28. Спосіб моделювання гіперурикемічної кардіоміопатії / М. С. Гнатюк, Л. В. Татарчук; заявник і патентовласник Терн. держ. мед. університет ім. І. Я. Горбачевського. – № u2018 00833; заявл. 30.01.2018; опубл. 11.06.2018, Бюл. № 11

11. Патент 126514, Україна, МПК G09B 23/28. Моделювання печінкової субкапсулярної гематоми / М. С. Гнатюк, С. Й. Запорожан, Л. В. Татарчук, Н. Я. Монастирська; заявник і патентовласник Терн. держ. мед. університет ім. І. Я. Горбачевського. – № u2018 00183; заявл. 04.01.2018; опубл. 25.06.2018, Бюл. № 12

12. Патент 127790, Україна, МПК G09B 23/28. Спосіб моделювання високої обтурації жовчовивідних шляхів / М. С. Гнатюк, Л. В. Татарчук, Н; заявник і патентовласник Терн. держ. мед. університет ім. І. Я. Горбачевського. – № u2018 01485; заявл. 04.01.2018; опубл. 25.06.2018, Бюл. № 18

13. Патент 129381, Україна, МПК G09B 23/28. Спосіб забору та фіксації клубової кишки в експериментальних тварин / М. С. Гнатюк, Л. В. Татарчук; заявник і патентовласник Терн. держ. мед. університет ім. І. Я. Горбачевського. – № u2018 05306; заявл. 14.05.2018; опубл. 25.10.2018, Бюл. № 20

14. Патент 129976, Україна, МПК G09B 23/28. Спосіб моделювання пілоростенозу / М. С. Гнатюк, Л. В. Татарчук; заявник і патентовласник Терн. держ. мед. університет ім. І. Я. Горбачевського. – № u2018 04556; заявл. 26.45.2018; опубл. 26.11.2018, Бюл. № 22

15. Патент 130468, Україна, МПК G09B 23/28. Спосіб моделювання пострезекційної портальної гіпертензії / М. С. Гнатюк, Л. В. Татарчук; заявник і патентовласник Терн. держ. мед. університет ім. І. Я. Горбачевського. – № u2018 06202; заявл. 04.06.2018; опубл. 10.12.2018, Бюл. № 23

16. Патент 123749, Україна, МПК G09B 23/28. Спосіб забору та фіксації дванадцятипалої кишки у експериментальних тварин / М. С. Гнатюк, Л. В. Татарчук; заявник і патентовласник Терн. держ. мед. університет ім. І. Я. Горбачевського. – № u2017 09540; заявл. 29.09.2017; опубл. 12.03.2018, Бюл. № 5

17. Патент 121989, Україна, МПК G09B 23/28. Спосіб моделювання абдомінального ішемічного синдрому / М. С. Гнатюк, Л. В. Татарчук, С. Б. Луговий; заявник і патентовласник Терн. держ. мед. університет ім. І. Я. Горбачевського. – № u2017 06200; заявл. 19.06.2017; опубл. 26.12.2017, Бюл. № 24

18. Патент 123745, Україна, МПК G09B 23/28. Спосіб моделювання спайкового процесу в плевральній порожнині / М. С. Гнатюк, Л. В. Татарчук; заявник і патентовласник Терн. держ. мед. університет ім. І. Я. Горбачевського. – № u2017 08419; заявл. 16.08.2017; опубл. 12.03.2017, Бюл. № 5

19. Патент 123799, Україна, МПК G09B 23/28. Спосіб моделювання структури стравохода / М. С. Гнатюк, Л. В. Татарчук, С. Б. Луговий; заявник і патентовласник Терн. держ. мед. університет ім. І. Я. Горбачевського. – № u2017 09014; заявл. 11.09.2017; опубл. 12.03.2017, Бюл. № 5