Слабий Олег Богданович

У 1989 році закінчив Тернопільську державний медичний інститут за спеціальністю "Лікувальна справа".

Кандидат медичних наук з 1994 року.

Вчене звання доцента присвоєно у 2002 році.

Кандидатська дисертація на тему: «Морфофункціональна характеристика жовчного русла печінки в умовах експериментального холестазу і різних способів його корекції»

Доктор медичних наук з 2018 року.

Докторська дисертація на тему: «Особливості ремоделювання камер та судинного русла серця при гіпертензії у малому колі кровообігу в залежності від типів кровопостачання, гемодинаміки та вегетативної регуляції серцевого м'яза »

Напрям наукових досліджень:

Дослідження компенсаторно-пристосувальних процесів в організмі при гіперензії у малому колі кровообігу.

Є автором і співавтором 140 наукових робіт, 10 патентів на авторські свідоцтва та винаходи.