Гнатюк Михайло Степанович

Очолює кафедру з 2001 року

Наукова діяльність: Гнатюк М.С. є автором і співавтором 820 наукових робіт, 60 патентів на авторські свідоцтва та винаходи, 2-х підручників, 2-х посібників, 4-х монографій, 2-х компакт-дисків: " Спланхнологія", "Оперативна хірургія та топографічна анатомія", підготував 6 докторів наук та 17 кандидатів наук.

Наукові інтереси: Дослідження компенсаторно-пристосувальних процесів в організмі, органах та системах при оперативних втручаннях на органах грудної та черевної порожнин, розробка коригуючих методів операційних ускладнень.