Гнатюк Михайло Степанович

У 1974 році закінчив Тернопільську державний медичний інститут за спеціальністю "Лікувальна справа".

Кандидат медичних наук з 1978 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Морфометрична характеристика серця при захворюваннях, які супроводжуються його гіперфункцією» за спеціальністю 14.03.02 –патологічна анатомія.

Доктор медичних наук з 1991 року.

Докторська дисертація на тему: «Морфофункціональні закономірності адаптаційних і дизадаптаційних змін міокарда при його гіперфункції » за спеціальністю 14.03.02 – патологічна анатомія.

Вчене звання професора присвоєно у 2001 році.

Напрям наукових досліджень:

Дослідження компенсаторно-пристосувальних процесів в організмі, органах та системах при оперативних втручаннях на органах грудної та черевної порожнин, розробка коригуючих методів операційних ускладнень.

Є автором і співавтором 820 наукових робіт, 60 патентів на авторські свідоцтва та винаходи, 2-х підручників, 2-х посібників, 4-х монографій, 2-х компакт-дисків: " Спланхнологія", "Оперативна хірургія та топографічна анатомія",

Підготував 7 докторів наук та 17 кандидатів наук.