На кафедрі оперативної хірігії та клінічної анатомії в аспірантурі навчаються:

за заочною формою навчання:

ПРОЦАЙЛО Олексій Михайлович


ПРОЦАЙЛО ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ

У 2016 р. закінчив ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» за спеціальністю «Лікувальна справа».

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 04.09.2019 року по 03.09.2023року.

Форма навчання: заочна .

Тема дисертаційної роботи: «Особливості ремоделювання структур та судинного русла товстої кишки при резекції різних обємів печінки ».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор  Гнатюк М.С.

Публікації за темою дисертаційної роботи: 

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах: 

Сертифікати аспірантів-учасників наукових форумів