Наукові публікації Слабого Олега Богдановича

 • Гнатюк М. С., Татарчук Л. В., Слабий О. Б. Кількісна морфологічна оцінка особливостей ремоделювання структур м’язової оболонки порожньої кишки при портальній та легеневій гіпертензії. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2019. № 1. – С. 132-138.
 • Слабий О. Б., Татарчук Л. В., Гнатюк М. С. Масометрична характеристика камер серця дослідних тварин з різними типами вегетативної регуляції. Клінічна анатомія та оперативна хірургія. 2017. Т. 16, № 1 (59). С. 107-110.
 • Гнатюк М. С., Слабий О.Б., Татарчук Л. В. Особливості секреторної активності міоендокринних клітин передсердь легеневого серця при різних типах кровопостачання. Вісник наукових досліджень. 2017. № 2. С. 154-158.
 • Гнатюк М. С., Слабий О. Б., Татарчук Л. В. Кількісний морфологічний аналіз деяких ультраструктур скоротливих кардіоміоцитів правого шлуночка легеневого серця. Вісник наукових досліджень. 2017. № 3 (88). С. 119-123.
 • Слабий О. Б. Морфофункціональна перебудова венозного русла передсердь легеневого серця. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. 2017. № 3. С. 153-158.
 • Slabyi O. B. Morphogenesis of postresection of cor pulmonale. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука. 2017. № 3. С. 109-113.
 • Слабий О. Б. Кількісна морфологія гіпертрофованого серця. Вісник наукових досліджень. 2017. № 4. С. 6-9.
 • Гнатюк М. С., Слабий О. Б., Татарчук Л. В. Просторова характеристика камер серця дослідних тварин з різними типами вегетативної регуляції. Biomedical and Biosocial Anthropology. 2017. № 28. С.35-39.
 • Слабий О. Б., Гнатюк М. С. Морфометрична оцінка структурної перебудови передсердь легеневого серця. Вісник наукових досліджень. 2016. № 1. С. 102-104.
 • Гнатюк М. С., Слабий О. Б. Особливості пероксидного окиснення ліпідів у шлуночках легеневого серця. Медична та клінічна хімія. 2016. Т.18, № 1. С. 24-28.
 • Гнатюк М. С., Слабый О. Б., Татарчук Л. В. Гистостереометрическое изучение структурних изменений легочного сердца у крыс. Кардиология в Белоруси. 2016. Том 8, № 1. С. 73-78.
 • Гнатюк М. С., Слабий О. Б. Морфометрична оцінка особливостей ремоделювання камер легеневого серця з різними типами кровопостачання. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2016. № 1. С. 17-20.
 • Гнатюк М. С., Слабий О. Б., Татарчук Л. В. Ядерно-цитоплазматичні відношення у кардіоміоцитах та ендотеліоцитах шлуночків легеневого серця. Клінічна анатомія та оперативна хірургія. 2016. Том 15, № 1 (55). С. 67-70.
 • Гнатюк М. С., Татарчук Л. В., Слабий О. Б. Особливості ремоделювання камер серця з різними типами кровопостачання при артеріальній гіпертензії в малому колі кровообігу. Вісник проблем біології і медицини. 2016. Т. 2 (129). випуск 2. С. 41-45.
 • Слабий О. Б., Татарчук Л. В., Гнатюк М. С. Масометрична характеристика камер компенсованого та декомпенсованого легеневого серця. Вісник наукових досліджень. 2016. № 2. С. 76-78.
 • Слабий О. Б., Гнатюк М. С. Просторова перебудова камер серця при артеріальній гіпертензії у малому колі кровообігу. Вісник наукових досліджень. 2016. № 3. С. 98-100.
 • Слабий О. Б., Гнатюк М. С. Дослідження структурних змін у шлуночках легеневого серця поляризаційною мікроскопією. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. 2016. № 3. С. 73-76.
 • Гнатюк М. С., Слабий О. Б. Вплив артеріальної гіпертензії у малому колі кровообігу на особливості ремоделювання передсердь у серцях з різними типами кровопостачання. Клінічна анатомія та оперативна хірургія. 2016. Т. 15, № 2 (56). С. 62-65.
 • Слабий О. Б., Татарчук Л. В., Гнатюк М. С. Морфометричний аналіз змін деяких ультраструктур кардіоміоцитів камер легеневого серця. Вісник наукових досліджень. 2016. № 4. С. 122-125.
 • Слабий О. Б. Ядерно-цитоплазматичні відношення у кардіоміоцитах та ендотеліоцитах передсердь легеневого серця. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. 2016. № 4. С. 103-106.
 • Слабий О. Б. Стан антиоксидантної системи в експериментальних тварин при компенсованому та декомпенсованому легеневому серці. Медична та клінічна хімія. 2016. № 3. С. 22-25.
 • Слабий О. Б., Гнатюк М. С., Гасюк П. А. Особливості ремоделювання камер легеневого серця залежно від типів центральної гемодинаміки. Світ медицини та біології. 2016. № 4 (58). С. 124-126.
 • Гнатюк М. С., Слабий О. Б., Татарчук Л. В. Особливості секреторної активності кардіоміоцитів передсердь у серцях з різними типами вегетативної регуляції. Вісник наукових досліджень. 2015. № 1. С. 109-111.
 • Кількісна морфологічна характеристика деяких ультраструктур кардіоміоцитів шлуночків легеневого серця / Гнатюк М. С., Слабий О. Б., Татарчук Л. В., Данилевич Ю. О. Світ медицини та біології. 2015. № 2 (50). С. 124-26.
 • Гнатюк М. С., Слабий О. Б., Татарчук Л. В. Морфометрична оцінка особливостей структурної перебудови судин гемомікроциркуляторного русла шлуночків «легеневого серця». Науковий вісник Ужгородського університету. 2015. випуск 1 (51). С. 10-12.
 • Гнатюк М. С., Слабий О. Б. Особливості структури артеріального русла легеневого серця з різними типами кровопостачання. Вісник наукових досліджень. 2015. № 2. С. 97-99.
 • Гнатюк М. С., Слабий О. Б., Татарчук Л. В. Морфометрична оцінка особливостей структурної перебудови артерій шлуночків легеневого серця з різними типами кровопостачання. Галицький лікарський вісник. 2015. Т. 22, № 3 (частина 1). С. 63-66.
 • Слабий О. Б., Гнатюк М. С. Особливості структурної перебудови венозного русла передсердь при артеріальній гіпертензії у малому колі кровообігу. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. 2015. № 4. С. 58-61.
 • Гнатюк М. С., Слабий О. Б. Морфофункціональні особливості вен шлуночків легеневого серця. Вісник наукових досліджень. 2015. № 3. С. 110-112.
 • Слабий О. Б., Гнатюк М. С. Взаємозв'язки між системою оксиду азоту та структурними змінами легеневого серця. Медична та клінічна хімія. 2015. Т. 17, № 4. С. 59-62.
 • Гнатюк М. С., Слабий О.Б., Татарчук Л. В. Морфометрична оцінка структурної перебудови судин гемомікроциркуляторного русла передсердь при гіпертензії у малому колі кровообігу. Український журнал медицини, біології та спорту. Медичні науки. 2015. № 2 (2). С. 33-37.
 • Гнатюк М. С., Слабий О. Б., Татарчук Л. В. Кількісна морфологічна оцінка структурної перебудови артерій передсердь при артеріальній гіпертензії в малому колі кровообігу. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. 2015. № 2, 3. С. 46-49.
 • Слабий О. Б., Гнатюк М. С. Особливості структурних змін ангіоархітектоніки мікрогемоциркуляторного русла шлуночків серця при пострезекційній легеневій артеріальній гіпертензії. Вісник наукових досліджень. 2015. № 4. С. 93-95.