Наукові публікації Кріцака Мирослава Юрійовича

  1. Корда М.М. Симуляційне навчання у медицині - складова частина у процесі підготовки лікаря-спеціаліста / М.М. Корда, А.Г. Шульгай, С.Й. Запорожан, М.Ю. Кріцак // Медична освіта. - 2016.-№4.-С.17-20.

2. Ярема Н.И. Влияние гипербарической оксигенации на диастолическую функцию левого желудочка и кислородное обеспечение нижних конечностей у больных сахарным диабетом 2 типа с синдромом диабетической стопы и ишемической болезнью сердца / Н.И. Ярема, А.И. Балабан, И.И. Чонка, М.Ю. Крицак / MEDICUS International medical scientific journal. – 2015.‑ № 2. – С. 104-106.

3. Кріцак М.Ю. Клітинно-тканинні технології в комплексному лікуванні ранових дефектів у хворих із синдромом стопи діабетика / М.Ю. Кріцак // Шпитальна хірургія. – 2014. - № 3. – С. 96-100.

4. Дзюбановський І.Я. Сучасні підходи до вибору методу лікування ускладнень синдрому стопи діабетика / І.Я. Дзюбановський, І.І. Чонка, Ю.М. Футуйма, М.Ю. Кріцак // Український журнал хірургії. – 2014. – № 2. – С. 72-75.

5. Dzyubanovsky I. Ya. Selection of anesthesia method for patients with diabetic foot complications / I. Ya. Dzyubanovsky, M. Yu. Kritsak // Шпитальна хірургія – 2014. - № 3. - С. 67-68.

6. Дзюбановский И.Я. Возможности биопластики послеоперационных дефектов мягких тканей материалом на основе аллофибробластов / И.Я. Дзюбановский, М.Ю. Крицак // Хирург. – 2014. ‑ № 11. – С. 8-13.

7. Дзюбановский И.Я. Применение культивированных аллофибробластов в лечении послеоперационных раневых дефектов у больных с осложнениями диабетической стопы / И.Я. Дзюбановский, М.Ю. Крицак // Хирургия Восточная Европа.– 2014.– № 4. — С. 24-29.

8. Кріцак М.Ю. Лікування хронічної ішемії нижніх кінцівок у хворих із синдромом стопи діабетика / М.Ю. Кріцак // Вісник наукових досліджень. – 2013. - № 4. – С. 36-39.

9. Кліщ І.М. Принципи місцевого лікування інфікованих ран у щурів зі змодельованим цукровим діабетом / І.М. Кліщ, І.Я. Дзюбановський, М.Ю. Кріцак // Шпитальна хірургія. – 2013. - № 4. – С. 29-34.