Наукові публікації Гнатюка Михайла Степановича

 • Гнатюк М. С., Татарчук Л. В., Боднарчук І. В. Морфометрична оцінка особливостей структурної перебудови гемомікроциркуляторного русла язика при десквамативному глоситі. Вісник проблем біології і медицини. 2019, Випуск 2, Т. 1 (150). С. 243-245
 • Гнатюк М. С., Бондарчук І. В., Татарчук Л. В. Вікові зміни прооксидантно-оксидантного балансу в слизовій оболонці язика при десквамативному глоситі. Медична та клінічна хімія. 2019. Т. 21, № 2. С. 12-17.
 • Гнатюк М. С., Бондарчук І. В., Татарчук Л. В. Особливості структурної перебудови артерій язика при десквамативному глоситі. Вісник наукових досліджень, 2019. № 2. – С. 85-89.
 • Гнатюк М. С., Татарчук Л. В., Слабий О. Б. Кількісна морфологічна оцінка особливостей ремоделювання структур м’язової оболонки порожньої кишки при портальній та легеневій гіпертензії. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2019. № 1. – С. 132-138.
 • Гнатюк М. С., Татарчук Л. В. Кількісний морфологічний аналіз структурної перебудови ендотеліоцитів артеріального та венозного русел порожньої кишки при резекції різних об’ємів паренхіми печінки. Вісник проблем біології і медицини, 2018, вип. 3 (145), С. 322-325.
 • Hnatiuk M. S., Bondarchuk I.V., Tatarchuk L.V., Hasiuk P.A. Age-related features of tongue arteries remodeling in the experimental animals. Biomedical and Biosocial Anthropology, 2018. № 33. Р 45-49.
 • Гнатюк М. С., Татарчук Л. В. Шульгай А. Г. Ендогенна інтоксикація організму піддослідних тварин при ураженні порожньої кишки за умов пострезекційної портальної гіпертензії. Медична та клінічна хімія. 2018. Т. 20, № 3. – С. 21-26.
 • Гнатюк М. С., Татарчук Л. В. Особливості локальних імунних реакцій у дванадцятипалій кишці при пострезекційній портальній гіпертензії. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 2018. - № 3. – С. 41-46.
 • Гнатюк М. С., Татарчук Л. В., Шульгай А. Г. Особливості енергозабезпечення м’язової оболонки клубової кишки при резекціях різних об’ємів печінки. Медична хімія. – 2018. – Т. 20, № 4, С. 11-16.
 • Гнатюк М. С., Татарчук Л. В., Шульгай А. Г. Кількісна морфологічна оцінка особливостей ремоделювання м’язової оболонки порожньої кишки при видаленні різних об’ємів паренхіми печінки. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. 2018. - № 4. – С. 143-148.
 • Гнатюк М. С., Гаргула Т. И. Структура подвздошной кишки после резекции паренхимы печени. Georgian Medical News. – 2018. - № 12. – С. 100-105.
 • Hnatiuk M. S., Tatarchuk L.V., Yasinovskyi O.B. Adaptation peculiarities of the pancreatic blood circulatory links in case of postresection portal hypertension. Man Science Herald. 2018. 3. P. 6-8.
 • Гнатюк М. С., Татарчук Л. В., Монастирська Н. Я. Особливості жовчоутворювальної функції печінки при резекції різниї об’ємів її паренхіми. Клінічна та експериментальна патологія. 2018. – Т. XVII, № 4 (60). – С. 23-27
 • Гнатюк М. С., Татарчук Л. В., Шульгай А. Г. Особливості ремоделювання судин гемомікроциркуляторного русла ободової кишки при резекції різних об’ємів печінки. Вісник наукових досліджень. – 2017, № 4. – С. 145-149
 • Гнатюк М. С., Татарчук Л. В., Коноваленко С. О. Кількісна морфологічна оцінка вікових особливостей ремоделювання артерій яєчка у дослідних тварин. Вісник наукових досліджень. – 2017. - № 1. – С. 134-136
 • Гнатюк М. С., Татарчук Л. В., Грабчак С. О. Особливості структурної перебудови судин гемомікроциркуляторного русла дванадцячтипалої кишки при обтураційному холестазі. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2016. - № 4. – С. 36-39.
 • Гнатюк М. С., Татарчук Л. В. Стан антиоксидантної системи експериментальних тварин при пошкодженні дванадцятипалої кишки за умов пострезекційної портальної гіпертензії. Медична та клінічна хімія. – 2017. – Т 19, № 4. – С. 81-89
 • Гнатюк М. С., Слабий О. Б., Татарчук Л. В. Просторова характеристика камер серця дослідних тварин з різними типами вегетативної регуляції. Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2017. - № 28. – С. 35-39
 • Гнатюк М. С., Слабий О. Б., Татарчук Л. В. Особливості секреторної активності міоендокринних клітин передсердь легеневого серця при різних типах кровопостачання. Вісник наукових досліджень. – 2017. - № 2. – С. 154-158
 • Гнатюк М. С., Слабий О. Б., Татарчук Л. В. Морфометричний аналіз змін деяких ультраструктур кардіоміоцитів камер легеневого серця. Вісник наукових досліджень. – 2016. - № 4. – С. 122-125.
 • Гнатюк М. С., Слабий О. Б., Татарчук Л. В. Морфометрична характеристика камер компенсованого та декомпенсованого легеневого серця. Вісник наукових досліджень. – 2016. - № 2. - С. 76-78
 • Гнатюк М. С., Слабий О. Б., Татарчук Л. В. Масометрична характеристикакамер серця дослідних тварин з різними типами вегетативної регуляції. Клінічна анатомія та оперативна хірургія . – 2017, том 16, № 1 (59). – С. 107-110
 • Гнатюк М. С., Слабий О. Б., Татарчук Л. В. Гистостереометрическое изучение структурных изменений легочного сердца у крыс. Кардиология в Белоруси. – 2016. – Т. 8, № 1. – С. 73-78
 • Гнатюк М. С., Слабий О. Б., Гасюк П. А. Особливості ремоделювання камер серця залежно від типів центральної гемодинаміки Світ медицини та біології. – 2016. – № 4(58). – С. 124-127.
 • Гнатюк М. С., Слабий О. Б. Просторова перебудова камер серця при артеріальній гіпертензії в малому колі кровообігу. Вісник наукових досліджень. – 2016. - № 3. – С. 98-100
 • Гнатюк М. С., Слабий О. Б. Особливості перекисного окислення ліпідів у шлуночках легеневого серця. Медична та клінічна хімія. – 2016. – Т. 18, № 1. – С. 24-28
 • Гнатюк М. С., Слабий О. Б. Морфометрична оцінка особливостей ремоделювання камер легеневого серця з різними типами кровопостачання. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2016. - № 1. – С. 17-20
 • Гнатюк М. С., Слабий О. Б. Морфометричёна оцінка особливостей структурної перебудови передсердь легеневого серця. Вісник наукових досліджень. – 2016. - № 1. - С. 102-104
 • Гнатюк М. С., Слабий О. Б. Дослідження структурних змін у шлуночках легеневого серця поляризаційною мікроскопією. Здобутки клінічної та кспериментальної медицини. – 2016. - № 3. – С. 73-75.
 • Гнатюк М. С., Слабий О. Б. Вплив артеріальної гіпертензії у малому колі кровообігу на особливості ремоделювання передсердь у серцях з різними типами кровопостачання. Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2016. – Т. 15, № 2 (56). – С.62-65
 • Гнатюк М. С., Слабий О. Б. Взаємозв′язки між системою оксиду азоту та структурними змінами легеневого серця. Медицина та клінічна хімія. – 2015. – Т. 17, № 4 (65). – С. 59-62
 • Гнатюк М. С., Слабий О. Б., Татарчук Л. В. Ядерно-цитоплазматичні відношення у кардіоміоцитах та ендотеліоцитах шлуночків легеневого серця. Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2016. – Т. 15, № 1 (55). – С. 67-70
 • Гнатюк М. С., Півторак В. І., Проніна О. В. Оперативна хірургія і топографічна анатомія голови та шиї. Вінниця: Нова книга, 2016. – 310 с.
 • Гнатюк М. С., Коноваленко С. О. Morphological changes in the testicules under organism’s exposure to cadmium chloride. Modern Methods of Ensuring health and quality of human life. - 2016
 • Гнатюк М. С., Грабчак С. О., Татарчук Л. В. Особливості ремоделювання артерій дванадцятипалої кишки при обтураційному холестазі. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2016. - № 1. – С. 21-24