Наукові публікації Гаргули Тетяни Ігорівни

  • Гнатюк М. С., Гаргула Т. И. Структура подвздошной кишки после резекции паренхимы печени. Georgian Medical News. – 2018. - № 12. – С. 100-105.
  • Гаргула Т.І. Ремоделювання структур стінки дванадцятипалої кишки при перебігу її виразки в умовах кадмієвої інтоксикації / Т.І. Гаргула // Буковинський медичний вісник.– 2017. – Том 21, № 2 (82).– С. 28–31.
  • Гаргула Т. И. Особенности ремоделирования артерий двенадцатиперстной кишки при экспериментальной язве в условиях алюминиевого отравления / Т. И. Гаргула, М. С. Гнатюк // Сибирский медицинский журнал. – 2013. – Т.16, № 1.– С. 101–104.
  • Особливості ремоделювання структур стінки дванадцятипалої кишки під час перебігу її виразки в умовах дії на організм хлориду алюмінію / М.С. Гнатюк, Т.І. Гаргула, В.А. Кондратюк, О.В. Лотоцька // Довкілля і здоров’я. – 2013. – №13, № 1.– С. 13–16.
  • Гаргула Т.І. Особливості структурної перебудови гемомікроциркуляторного русла дванадцятипалої кишки при експериментальній виразці в умовах дії хлориду алюмінію/ Т.І. Гаргула, М.С. Гнатюк //Таврический медико-биологический вестник. . – 2013. –Том 16, № 1, ч. 1 (61). – С. 56-58.
  • Гаргула Т.І. Структурна перебудова гемомікроциркуляторного русла дванадцятипалої кишки при перебігу її виразки в умовах дії хімічного фактора/ Т.І. Гаргула, М.С. Гнатюк //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2012. – № 2(17). – С. 39-42.
  • Гаргула Т.І. Морфометрична оцінка особливостей ремоделювання артерій дванадцятипалої кишки при перебігу її виразки в умовах кадмієвої інтоксикації / Т.І. Гаргула, М.С. Гнатюк // Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 2. – С. 70–72.
  • Гаргула Т.І. Порівняльна характеристика особливостей структурної організації дванадцятипалої кишки у собак та свиней / М.С. Гнатюк, Т.І. Гаргула // Клінічна та експериментальна патологія. – 2012. – Т.XI, № 1(39). – С. 44–46.
  • Гаргула Т. Морфометрична характеристика дванадцятипалої кишки у експериментальних тварин / М. Гнатюк, Т. Гаргула, О. Слабий, Л. Татарчук // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2012. – Вип.59. –С. 271-276.
  • Гаргула Т.І. Особливості ангіоархітектоніки артерій дванадцятипалої кишки у свиней в’єтнамської породи / Т.І. Гаргула, Л.В. Татарчук, О.Б. Слабий // Практична медицина. – 2010. – № 6 Медицина(том XVI). – С. 79–81.