Наукові публікації Ясіновського Олега Борисовича

  1. Гнатюк М.С, Походун К.А., Татарчук Л. В., Ясіновський О. Б.//Особливості засвоєння практичних навичок лікарями хірургічних спеціальностей при вивченні ендоскопічної хірургії/ Гнатюк М.С, Походун К.А., Татарчук Л. В., Ясіновський О. Б.// Медична освіта. – 2018. - №1(77). – С.72-74.

2. Кондратюк В.А., Татарчук Л. В.,Ясіновський О.Б.// Вплив хлориду кадмію на особливості ремоделювання камер серця з різними типами кровопостачання / Кондратюк В.А., Татарчук Л. В.,Ясіновський О.Б // Гігієна населених місць. – 2014. – вип. 61. – С. 351-356.

3. Гнатюк М.С, Ясіновський О. Б.,Татарчук Л. В.// Особливості структурної перебудови артерій серцевого м’яза з різними типами кровопостачання під впливом хімічного фактора / Гнатюк М.С, Ясіновський О. Б.,Татарчук Л. В. // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2014. – Т.43, № 2 (48), С. 89-93.

4. Гнатюк М.С, Ясіновський О. Б.,Татарчук Л. В.// Морфометрична оцінка особливостей ремоделювання артерій шлуночків серця з різними типами кровопостачання під впливом хлориду алюмінію// Гнатюк М.С, Ясіновський О. Б.,Татарчук Л.В.// Вісник наукових досліджень. – 2014, № 3. – С. 103-106.

5. Ясіновський О. Б., Гнатюк М.С, // Особенности секреторной активности миоэндокринных клеток предсердий под влиянием хлорида алюминия.Peculiarities of secretory activity of myoendocrine cells of atria under the influence of aluminum chloride// Ясіновський О. Б., Гнатюк М.С. //Международний научно-практический журнал. «Кардиология в Беларуси №5. (36)» 2014.-С.82-87.

6. Ясіновський О. Б. Особливості ремоделювання камер серця з різними типами кровопостачання за умов інтоксикації алюмінію хлоридом / М. С. Гнатюк, О. Б. Ясіновський // Український журнал екстремальної медицини. – 2013. - № 3. - С. 30-33.

7. Ясіновський О. Б. Особливості просторової перебудови камер серця / М. С. Гнатюк, Л. В. Татарчук, О. Б. Ясіновський // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2010. - № 9. – С. 45-48.

8. Ясіновський О. Б. Секреторна активність кардіоміоцитів передсердь при легеневому серці / М. С. Гнатюк, О. Б. Ясіновський // Галицький лікарський вісник. – 2010. - №2. – С. 46-48.

9. Ясіновський О. Б. Морфометричний аналіз вікової структурної перебудови серцевого м’яза в експериментальних тварин / М. С. Гнатюк, О. Б. Ясіновський // Вісник морфології – 2010, № 16(1). – С. 150-153.