Наукові публікації Коноваленка Сергія Олександровича

 • Konovalenko S. Morphometric analysis of peculiarities of the testicular arteries remodeling under the influence of rubomycin hydrochloride / S. Konovalenko, M. Hnatjuk, O. Yasinovskyi, L. Tatarchuk, N. Haliyash // Polish science journal (issue 11, 2019) Warsaw, "iScience" Poland. – 2019. – pp. – 77-83.
 • Konovalenko S. Morphological assessment of testicular arteries in experimental animals of different age / S. Konovalenko // Polish science journal (issue 7, 2018) Warsaw, "iScience" Poland. – 2018. – pp. – 65-69.
 • Гнатюк М. С. Структурні зміни в яєчку при дії на організм хлориду кадмію / М. С. Гнатюк, В. В. Лотоцький, Л. В. Татарчук, С. О. Коноваленко // Проблеми військової охорони здоров'я. – Київ, 2016. – Вип. 45, Том 1(101). – С. 199-206.
 • Коноваленко С. О. Кількісна морфологічна оцінка вікових особливостей ремоделювання артерій яєчка у дослідних тварин / С. О. Коноваленко, М. С. Гнатюк, Л. В. Татарчук, О. Б. Ясіновський // Вісник наукових досліджень – 2017. – №1. – С. 134-136.
 • S. Konovalenko Morphological changes in the testicles under organism’s exposure to cadmium chloride / S. Konovalenko, M. Hnatjuk, N. Haliyash // CXXXIV International Research and Practice Conference and III stage of the Championship in Medicine and Pharmaceutics, Biology, Veterinary Medicine and Agricultural science (London, November 24 - November 30), «GISAP: Medical Science, Pharmacology». – 2016. – рр.– 50-53.
 • Коноваленко С. О. Гістостереометричний аналіз вікових змін частин міокарда при кадмієвій інтоксикації / С. О. Коноваленко // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – Вип. 2, Том 1(118). – С. 233-238.
 • Медсестринство в хірургії: підручник / О. М. Кіт, А. О. Боб, С. О. Коноваленко. 2 – ге вид. переробл. і доповн. – Тернопіль : ТДМУ, 2015. – 624 с.
 • Мазур Л. П. Досвід застосування сучасних модифікованих освітніх методик у студентів дистанційної форми навчання / Л. П. Мазур, С. О. Коноваленко // Медична освіта. – 2014. – №3. – С. 105-107.
 • Волинець К. В., Грушко В. В., Коноваленко С. О. Особливості впливу препаратів урсодезоксихолевої кислоти та адеметіоніну у хворих на хронічний гепатит С / К. В. Волинець, В. В. Грушко, С. О. Коноваленко // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Вип. 3, Том 2(111). – С. 214-217.
 • Коноваленко С. О. Морфологічний аналіз вікових змін судин мікрогемоциркуляторного русла при кадмієвій інтоксикації / С. О. Коноваленко // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Вип. 2, Том 3(109). – С. 269-273.
 • Практичне медсестринство Ковальчук Л.Я., Яшан О.І. Ястремська С.О. та ін. / За ред. чл.-кор. НАМН України, проф. Л.Я. Ковальчука (Всього 24 чол.) Навчальний посібник з грифом МОЗ України (протокол №1 від 27.12.2011) Тернопіль, Укрмедкнига. - 2012. – 432 с.