Вас вітає кафедра оперативної хірургії та клінічної анатомії

     Штат кафедри: 2 професора, 2 доценти, 1 асистент, 1 лаборант, 1 аспірант.

       Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

        На кафедрі навчаються студенти:

За спеціальностями:

За формою навчання: