Слабий Олег БогдановичПрацює на кафедрі з 1992 року
    Наукова діяльність: кандидатська дисертація на тему""
    Наукові інтереси: Працює над докторською дисертацією на тему: "Особливості ремоделювання камер та судинного русла серця при гіпертензії у малому колі кровообігу в залежності від типів кровопостачання, гемодинаміки та вегетативної регуляції серцевого м'яза",  спеціальність 14.03.01 – нормальна анатомія.Науковий консультант – д.мед.н., професор Гнатюк М. С.