Розклад відробокГрафік чергувань викладачів кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії

на осінній   семестр 2017-2018н.р.

Чергування на кафедрі проводяться з 15.30 до 20.00


з/п

ПІБ

 

1

Доц. Гаргула В.Д.

14.09

5.10

19.10

2.11

16.11

30.11

14.12

21.12

28.12

2

Асист. Ясіновський О. Б.

21.09

11.10

25.10

8.11

22.11

6.12

19.12

22.12

29.12

3

Асист. Гаргула Т.І.

28.09

12.10

26.10

6.11

27.11

4.12

18.12

25.12

 

4

Асист. Кріцак М.Ю.

4.10

18.10

1.11

15.11

29.11

13.12

20.12

26.12

 

5

Доц. Слабий О. Б.

14.09

12.10

1.11

6.11

29.11

4.12

14.12

27.12

 


  


Graph of teachers duties on the department of operative surgery and topographical anatomy

for the autumn  semester 2017-2018 academic year

Duties are conducted from 15.30 to 20.00

Name

Date

Assist. Gargula T.I.

28.09

12.10

26.10

6.11

27.11

4.12

18.12

25.12

Assist. Prof. Slabyy O.B.

14.09

12.10

1.11

6.11

29.11

4.12

14.12

27.12