Студентський науковий гурток

На кафедрі працює студентський науковий гурток. Студенти працюють в напрямку наукової роботи кафедри.

План роботи студентського наукового гуртка і напрямки його наукових досліджень розробляються відповідно до науково-дослідної тематики кафедри.

Заняття в гуртку включає індивідуальну роботу кожного гуртківця під керівництвом викладача кафедри і колективні засідання, що проводяться один раз на місяць.

Студентами – гуртківцями публікуються наукові роботи на щорічних Міжнародних медичних конгресах студентів і молодих вчених. 

Студентка медичного факультету Машталер Зоряна посіла  III місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді з оперативної хірургії, яка відбулася у Вінницькому національному медичному університеті імені М.І. Пірогова.

А Миронюк Дмитро Богданович отримав грамоту 

Староста студентського наукового гуртка за 2016-2017 н. р – студентка медичного факультету, VІ курсу Машталер З. Планування наукових праць гуртківців на 2017-2018 н.р.

 

№ за/п

П.І.П. гуртківця

Науковий керівник

Запланована тема

Тема НДР, в яку студент включений

Назва студентської наукової програми, в яку входить студент

1

Кривий Олег Андрійович

Гнатюк М. С.

Адаптаційно-компенсаторні процеси в організмі при оперативних втручаннях на органах грудей і черевної порожнини

Перикардіальна оболонка серця

Морфологічні особливості адаптаційно-компенсаторних процесів в організмі при резекціях різних об’ємів печінки

 

Студентська наука і профорієнтаційне навчання

2

Томчук Сергій Васильович

3

Терещенко Юлія Володимирівна

4

Киричок Юрій Миколайович

 

 

Планування засідань наукового гуртка на 2017-2018 н.р.

№ за/п

Дата

Тема

Відповідальний

1

12.09.17

Особливості роботи з експериментальними тваринами

Гнатюк М. С.

2

03.10.17

Моделювання патологічних процесів серцево-судинної системи

Гнатюк М. С.

3

28.11.17

Моделювання ушкоджень органів травлення

Гнатюк М. С.

 

 


Comments