Монографії, патенти

Список патенів Гнатюка михайла Степановича
 № за/п Назва характер роботи вихідні дані співавтори
 1 Спосіб моделювання тонко кишкової непрохідності  друк. Патент № 96090 Україна МПК G09B 23/28 (2006.01); заявник і патентовласник Тернопільський держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. - № U 201409431; заявл. 26.08.2014; опубл. 12.01.2015, бюл. № 1. 
 2 Спосіб моделювання ушкодження міокарда нітритом натрію  друк. Патент України 96651, МПК G09B 23/28 (2006.01); Заявка № U 201409861 від 08.09.2014, опубл. 10.02.2015, бюл. № 3 Стахурська І. О. Пришляк А. М.
 3 Спосіб фіксації та забору тканин піднижньощелепної протоки у експериментальних тварин  друк. Патент на корисну модель № 97908, за реєстр. 10.04.2015, опубл. 10.04.2015, бюл. № 7 Татарчук Л. В. Посоленик Л. Я.
 Спосіб визначення особливостей структурної перебудови артерій  друк. Патент № 100801, Україна МПК G0923/28. Заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет: № U2015 01732, заявл. 27.02.2015, опубл. 10.08.2015, бюл. № 15 Татарчук Л. В. Слабий О.Б.
 Спосіб моделювання варикоцеле  друк. Патент № 100918, Україна МПК G09В23/28; А 61В17/00. Заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет: № U2015 02694, заявл. 24.03.2015, опубл. 10.08.2015, бюл. № 15 Татарчук Л. В.
 6 Спосіб моделювання кардіоміопатії  друк. Патент № 1011006, Україна, G 0923/28 (2006,01), № U201500733, заявл. 30.01.2015, опубл. 25.08.2015, бюл. № 16 Татарчук Л. В.
 7 Спосіб визначення ентеральної недостатності друк. Патент 03345 України МПК  А 61 И 1/00
№ U 2015 06264; заявл. 24.06.2015; опубл. 10.12.2015, Бюл. № 23.
 Татарчук Л. В. Бенедикт В. В.
 8 Спосіб моделювання токсичного ураження печінки друк. Патент № 104560. власник ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України", № заявки U 2015 06828, дата подання 10.07.2015; дата публікації 10.02.2016, Бюл. № 3 Татарчук Л. В.
 9 Спосіб моделювання гастростазу друк. Патент № 107600, Україна, МПК G 09 B 23/28, № U 201600226; заявл. 11.01.2016;
опубл. 10.06.2016, бюл. № 11. – 4 с.
  Татарчук Л. В.
 10 Спосіб моделювання ураження міокарда допсорубіцином друк. Патент № 107130, № заявки U 201510993, заявл. 10.11.2015, опубл. 25.05.2016, бюл № 10. – 4 с. Татарчук Л. В.
 11 Спосіб моделювання гіпотиреозу  друк. Патент № 107082, № заявки U 201510114, заявл. 16.10.2015, опубл. 25.05.2016, бюл № 10. – 4 с. Татарчук Л. В.
 12 Спосіб моделювання пародонтиту  друк. Патент № 107888, № заявки U 201612636, заявл. 21.12.2015, опубл. 24.06.2016, бюл № 12. – 4 с.  Татарчук Л. В.
 13 Спосіб визначення правошлуночкової недостатності легеневого серця   друк. Патент на корисну модель № 108719, № заявки U 201601358, заявл. 15.02.2016, опубл. 25.07.2016, бюл № 16. – 4 с. Татарчук Л. В. Слабий О. Б.
 14 Спосіб моделювання гідронефрозу   друк. Патент України № 109124, № заявки 201601977, заявл. 29.02.2016, опубл. 10.08.2016, бюл. № 15. – 4 с. Татарчук Л. В.