Наукові публікації Слабого Олега Богдановича

1.     Слабий О. Б., Гнатюк М. С., Татарчук Л. В. Морфометричний аналіз змін ультраструктур кардіоміоцитів шлуночків серця при пострезекційній легеневій артеріальній гіпертензії. Галицький лікарський вісник. 2013. Т. 20. № 1. С. 31-33.

2.     Гнатюк М. С., Слабий О. Б., Татарчук Л. В. Морфологічна характеристика артерій шлуночків серця з різними типами кровопостачання. Клінічна анатомія та оперативна хірургія. 2014. Т. 13. № 4 (50). С. 75-78.

3.     Гнатюк М. С., Слабий О. Б., Татарчук Л. В. Особливості секреторної активності кардіоміоцитів передсердь у серцях з різними типами вегетативної регуляції. Вісник наукових досліджень. 2015. № 1. С. 109-111.

4.     Кількісна морфологічна характеристика деяких ультраструктур кардіоміоцитів шлуночків легеневого серця / Гнатюк М. С., Слабий О. Б., Татарчук Л. В., Данилевич Ю. О. Світ медицини та біології. 2015. № 2 (50). С. 124-26.

5.     Гнатюк М. С., Слабий О. Б., Татарчук Л. В. Морфометрична оцінка особливостей структурної перебудови судин гемомікроциркуляторного русла шлуночків «легеневого серця». Науковий вісник Ужгородського університету. 2015. випуск 1 (51). С. 10-12.

6.     Гнатюк М. С., Слабий О. Б. Особливості структури артеріального русла легеневого серця з різними типами кровопостачання. Вісник наукових досліджень. 2015. № 2. С. 97-99.

7.     Гнатюк М. С., Слабий О. Б., Татарчук Л. В. Морфометрична оцінка особливостей структурної перебудови артерій шлуночків легеневого серця з різними типами кровопостачання. Галицький лікарський вісник. 2015. Т. 22, № 3 (частина 1). С. 63-66.

8.     Слабий О. Б., Гнатюк М. С. Особливості структурної перебудови венозного русла передсердь при артеріальній гіпертензії у малому колі кровообігу. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. 2015. № 4. С. 58-61.

9.     Гнатюк М. С., Слабий О. Б. Морфофункціональні особливості вен шлуночків легеневого серця. Вісник наукових досліджень. 2015. № 3. С. 110-112.

10. Слабий О. Б., Гнатюк М. С. Взаємозв'язки між системою оксиду азоту та структурними змінами легеневого серця. Медична та клінічна хімія. 2015. Т. 17, № 4. С. 59-62.

11. Гнатюк М. С., Слабий О.Б., Татарчук Л. В. Морфометрична оцінка структурної перебудови судин гемомікроциркуляторного русла передсердь при гіпертензії у малому колі кровообігу. Український журнал медицини, біології та спорту. Медичні науки. 2015. № 2 (2). С. 33-37.

12. Гнатюк М. С., Слабий О. Б., Татарчук Л. В. Кількісна морфологічна оцінка структурної перебудови артерій передсердь при артеріальній гіпертензії в малому колі кровообігу. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. 2015. № 2, 3. С. 46-49.

13. Слабий О. Б., Гнатюк М. С. Особливості структурних змін ангіоархітектоніки мікрогемоциркуляторного русла шлуночків серця при пострезекційній легеневій артеріальній гіпертензії. Вісник наукових досліджень. 2015. № 4. С. 93-95.

14. Слабий О. Б., Гнатюк М. С. Морфометрична оцінка структурної перебудови передсердь легеневого серця. Вісник наукових досліджень. 2016. № 1. С. 102-104.

15. Гнатюк М. С., Слабий О. Б. Особливості пероксидного окиснення ліпідів у шлуночках легеневого серця. Медична та клінічна хімія. 2016. Т.18, № 1. С. 24-28.

16. Гнатюк М. С., Слабый О. Б., Татарчук Л. В. Гистостереометрическое изучение структурних изменений легочного сердца у крыс. Кардиология в Белоруси. 2016. Том 8, № 1. С. 73-78.

17. Гнатюк М. С., Слабий О. Б. Морфометрична оцінка особливостей ремоделювання камер легеневого серця з різними типами кровопостачання. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2016. № 1. С. 17-20.

18. Гнатюк М. С., Слабий О. Б., Татарчук Л. В. Ядерно-цитоплазматичні відношення у кардіоміоцитах та ендотеліоцитах шлуночків легеневого серця. Клінічна анатомія та оперативна хірургія. 2016. Том 15, № 1 (55). С. 67-70.

19. Гнатюк М. С., Татарчук Л. В., Слабий О. Б. Особливості ремоделювання камер серця з  різними типами кровопостачання при артеріальній гіпертензії в малому колі кровообігу. Вісник проблем біології і медицини. 2016. Т. 2 (129). випуск 2. С. 41-45.

20. Слабий О. Б., Татарчук Л. В., Гнатюк М. С. Масометрична характеристика камер компенсованого та декомпенсованого легеневого серця.  Вісник наукових досліджень. 2016. № 2. С. 76-78.

21. Слабий О. Б., Гнатюк М. С. Просторова перебудова камер серця при артеріальній гіпертензії у малому колі кровообігу. Вісник наукових досліджень. 2016. № 3. С. 98-100.

22. Слабий О. Б., Гнатюк М. С. Дослідження структурних змін у шлуночках легеневого серця поляризаційною мікроскопією. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. 2016. № 3. С. 73-76.

23. Слабый О. Б. Гистостереометрическая оценка структурных изменений камер сердца при артериальной гипертензии в малом круге кровообращения [Электронный ресурс]. Математическая морфология: электронный математический и медико-биологический журнал. 2016 . Т. 15, Вып. 3. Режим доступа до инф.: http:www.smolensk.ru/user/sgma/MMORPH/N-51-html/TITL/51.htm/Slabyy/Slabyy.htm

24. Гнатюк М. С., Слабий О. Б. Вплив артеріальної гіпертензії у малому колі кровообігу на особливості ремоделювання передсердь у серцях з різними типами кровопостачання. Клінічна анатомія та оперативна хірургія. 2016. Т. 15, № 2 (56). С. 62-65.

25. Слабий О. Б., Татарчук Л. В., Гнатюк М. С. Морфометричний аналіз змін деяких ультраструктур кардіоміоцитів камер легеневого серця. Вісник наукових досліджень. 2016. № 4. С. 122-125.

26. Слабий О. Б. Ядерно-цитоплазматичні відношення у кардіоміоцитах та ендотеліоцитах передсердь легеневого серця. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. 2016. № 4. С. 103-106.

27. Слабий О. Б. Стан антиоксидантної системи в експериментальних тварин при компенсованому та декомпенсованому легеневому серці. Медична та клінічна хімія. 2016. № 3. С. 22-25.

28. Слабий О. Б., Гнатюк М. С., Гасюк П. А. Особливості ремоделювання камер легеневого серця залежно від типів центральної гемодинаміки. Світ медицини та біології. 2016. № 4 (58). С. 124-126.

29. Гнатюк М. С., Слабий О. Б., Татарчук Л. В.  Просторова характеристика камер серця дослідних тварин з різними типами вегетативної регуляції. Biomedical and Biosocial Anthropology. 2017. № 28. С.35-39.

30. Слабий О. Б., Татарчук Л. В., Гнатюк М. С. Масометрична характеристика камер серця дослідних тварин з різними типами вегетативної регуляції. Клінічна анатомія та оперативна хірургія. Т. 16, № 1 (59). С. 107-110.

31. Гнатюк М. С., Слабий О.Б., Татарчук Л. В. Особливості секреторної активності міоендокринних клітин передсердь легеневого серця при різних типах кровопостачання. Вісник наукових досліджень. 2017. № 2. С. 154-158.

32. Гнатюк М. С., Слабий О. Б., Татарчук Л. В. Кількісний морфологічний аналіз деяких ультраструктур скоротливих кардіоміоцитів правого шлуночка легеневого серця. Вісник наукових досліджень. 2017. № 3 (88). С. 119-123.

33. Слабий О. Б. Морфофункціональна перебудова венозного русла передсердь легеневого серця. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. 2017. № 3. С. 153-158.

34. Slabyi O. B. Morphogenesis of postresection of cor pulmonale. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука. 2017. № 3. С. 109-113.

35. Слабий О. Б. Кількісна морфологія гіпертрофованого серця. Вісник наукових досліджень. 2017. № 4. С. 6-9.

36. Гнатюк М. С., Татарчук Л. В., Слабий О. Б. Спосіб визначення правошлуночкової недостатності серця: патент 108719, Україна, МПК G09B 23/28, № u2016 01358; заявл. 15.02.2016; опубл. 25.07.2016. Бюл. № 14.

37. Гнатюк М. С., Татарчук Л. В., Слабий О. Б.  Спосіб визначення особливостей структурної перебудови артерій: патент 100801, Україна, МПК G09B23/28, № u201501732; заявл. 27.02.2015; опубл. 10.08.2015. Бюл. № 15.

38. Гнатюк М. С., Слабий О. Б., Татарчук Л. В. Кількісна морфологічна характеристика серця з різними типами кровопостачання дослідних тварин. Фундаментальна та клінічна медицина : матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 21-22 травня 2014 р.). Київ: НМУ, 2014. С. 22-27.

39. Гнатюк М. С., Слабий О. Б., Татарчук Л. В. Особливості секреторної активності міоендокринних клітин передсердь при легеневому серці. Фізіологічний журнал: матеріали з'їзду фізіологів. (Київ, 20-22 червня 2014 р.), Київ, 2014. Т. 60, № 3. С. 82-83.

40. Слабий О. Б., Гнатюк М. С., Татарчук Л. В. Морфометрична характеристика вінцевих артерій шлуночків серця з різними типами кровопостачання. Українські медичні вісті. Матеріали XV конгресу СФУЛ. Т. 11. № 1-4 (80-83). С. 403-404.

41. Гнатюк М. С., Татарчук Л. В., Слабий О. Б. Особливості функціональної морфології судин легеневого серця залежно від типів його кровопостачання. Здобутки клінічної та експериментальної медицини: матеріали наук.-практ. конф. «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм». (Тернопіль, 30–31 жовтня 2014 р.). 2014. № 2(21). С. 225.

42. Гнатюк М. С., Слабий О. Б. Особливості ремоделювання артерій шлуночків легеневого серця та інтоксикації хлоридом алюмінію. Довкілля і здоров'я: матеріали наук.-практ. конф. (Тернопіль, 23 квітня 2015 р.). Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. С. 26-27.

43. Гнатюк М. С., Слабий О. Б., Татарчук Л. В. Морфометрична оцінка секреторної активності міоендокринних клітин передсердь легеневого серця. Природничі читання: матеріали наук.-практ. конф. (Чернівці, 14-17 травня 2015 р.). Чернівці: БДМУ, 2015. С. 102-103.

44. Гнатюк М. С., Слабий О.Б., Татарчук Л. В. Морфометрична оцінка структурної перебудови мікрогемоциркуляторного русла шлуночків легеневого серця з різними типами кровопостачання. Матеріали VI конгресу анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів. «Актуальні питання гістології, ембріології та топографічної анатомії». (Запоріжжя, 16-18 вересня 2015 р.). Запоріжжя, 2015. вип. 82. Том 2, книга 1. С. 286-293.

45. Гнатюк М. С., Слабий О. Б. Структурна перебудова вен передсердь при пострезекційній артеріальній легеневій артеріальній гіпертензії. Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм: матеріали наук.-практ. конф. (Тернопіль, 1-2 жовтня 2015 р.). Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. С. 91.

46. Слабий О. Б., Коноваленко С. О. Особливості місцевих імунних реакцій в бронхах при резекції різних об'ємів паренхіми легень. Імунологія при захворюваннях органів дихання і травлення: матеріали наук. симпозіуму. (Тернопіль,15-16 жовтня 2015 р.). Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. С. 19-20.

47. Слабий О. Б. Особливості функціональної морфології артерій легеневого серця в залежності від типів його кровопостачання. Значення морфологічної науки на сучасному етапі розвитку медицини: матеріали наук.-практ. конф. (Чернівці, 26-27 листопада 2015 р.). Чернівці: БДМУ, 2015. С. 103-104

48. Гнатюк М. С., Татарчук Л. В., Слабий О. Б. Інформативність макрометричних кардіопараметрів при екзогенних та ендогенних токсичних впливах на організм. Довкілля і здоров'я: матеріали наук.-прак. конф. (Тернопіль, 22-23 квітня 2016 р.). Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. С. 42.

49. Горман М., Татарчук Л., Слабий О. Структурні зміни сосочково-трабекулярного апарату шлуночків серця при артеріальній гіпертензії у малому колі кровообігу. Матеріали ХХ Міжнародного конгресу студентів і молодих вчених (Тернопіль, 25-27 квітня 2016 р.). Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. С. 308.

50. Гнатюк М. С., Татарчук Л. В., Слабий О. Б. Використання біологічних моделей для засвоєння практичних навичок з оперативної хірургії та топографічної анатомії. Актуальні питання якості медичної освіти: матеріали наук.-практ. конф. (Тернопіль, 12-13 травня 2016 р.). Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. С. 151.

51. Слабий О. Б., Гнатюк М. С. Особливості структурних змін у шлуночках легеневого серця. Здобутки клінічної та експериментальної медицини: матеріали наук.-практ. конф. (Тернопіль, 15 червня 2016 р.). Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. С. 58-59.

52. Гнатюк М. С., Слабий О. Б. Кількісна морфологічна оцінка адаптаційних та дизадаптаційних змін камер легеневого серця. Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм: матеріали наук.-практ. конф. (Тернопіль, 29-30 вересня 2016 р.). Тернопіль: Вектор, 2016. С. 14-15.

53. Гнатюк М. С., Слабий О. Б. Особливості структурної перебудови судин гемомікроциркуляторного русла передсердь при артеріальній гіпертензії у малому колі кровообігу. Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм: матеріали наук.-практ. конф. (Тернопіль, 29-30 вересня 2016 р.). Тернопіль: Вектор, 2016. С. 16.

54. Слабий О. Б. Вплив торакотомії на ангіоархітектоніку гемомікроциркуляторного русла серцевого м'яза. Прикладні аспекти морфології: матеріали наук.-практ. конф. Тернопіль: ТДМУ, 2016. С. 144-145.

55. Гнатюк М. С., Слабий О. Б. Кількісна морфологічна оцінка адаптаційних та дезадаптаційних змін камер легеневого серця. Теорія та практика сучасної морфології: матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю. (Дніпро, 5-7 жовтня 2016 р.). Дніпро: Літограф, 2016. С. 40-41.

56. Гнатюк М. С., Слабий О. Б., Татарчук Л. В. Вплив тіотриазоліну на особливості структурних змін у камерах легеневого серця. Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: матеріали наук.-метод. конф. (Тернопіль, 10-11 листопада 2016 р.). Тернопіль: Укрмедкнига. 2016. С. 328-329.

57. Слабий О. Б., Гнатюк М. С., Татарчук Л. В. Особливості змін вегетативної регуляції легеневого серця під впливом кадмію хлориду. Довкілля і здоров’я: матеріали наук.-практ. конф. (Тернопіль, 27-28 квітня 2017 р.). Тернопіль: Укрмедкнига. С. 78-79.

58. Слабий О., Ясіновський О., Татарчук Л. Вплив вегетативної регуляції на секреторну активність міоендокринних клітин передсердь легеневого серця. Матеріали ХХІ міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених (Тернопіль, 24-26 квітня 2017 р.). Тернопіль: Укрмедкнига. С. 319-320.

59. Слабий О. Б., Гнатюк М. С., Татарчук Л. В. Роль біологічних моделей у повноцінному засвоєнні практичних навичок з оперативної хірургії та топографічної анатомії. Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україн: матеріали наук.-практ. конф. (Тернопіль, 18-19 травня 2017 р.). Тернопіль: Укрмедкнига. С. 32.

60. Гнатюк М. С., Татарчук Л. В., Слабий О. Б. Варіанти кровопостачання серця у різних видів експериментальних тварин. Здобутки клінічної та експериментальної медицини: матеріали наук.-практ. конф. (Тернопіль, 14 червня 2017 р.). Тернопіль: Укрмедкнига. С. 277-278.

61. Слабий О. Б. Морфометрична оцінка змін деяких ультраструктур шлуночків легеневого серця. Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм: матеріали наук.-практ. конф. (Тернопіль, 5-6 жовтня 2017 р.). Тернопіль: Укрмедкнига. С. 39.

 

Comments