Наукові публікації Гнатюка Михайла Степановича

1.            Гнатюк М. С., Посоленик Л.Я. Татарчук Л.В. Морфометрична оцінка вікових особливостей ремоделювання артерій піднижньощелепної залози. Вісник наукових досліджень. – 2011. - №1. – С. 73-75.

2.            Гнатюк М. С., Татарчук Л.В. Слабий О.Б. Морфометрична оцінка особливостей ремоделювання артерій шлуночків серця при пострезекційній артеріальній легеневій гіпертензії. Вісник проблем біології і медицини. – 2011. – вип..2, Т.2. – С. 57-60.

3.            Гнатюк М. С., Ковальчук М.Ф. Шев’як П.І. Поетапність навчання лікарів-хірургів на курсах ендоскопічної хірургії в Тернопільському державному медичному університеті. Нові напрями впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичному навчальних закладах України ІІІ – IV рівнів акредитації. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2011. – С. 458-4591.      

4.            Гнатюк М. С., Татарчук Л.В. Слабий О.Б. Особливості засвоєння студентами практичних навичок з оперативної хірургії та топографічної анатомії у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського». Матеріали Всеукраїнської наукової навчально-методичної конференції // Нові напрями впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичному навчальних закладах України ІІІ – IV рівнів акредитації. 12-13 травня 2011 року м. Тернопіль. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2011. – С. 71-72

5.            Гнатюк М. С., Татарчук Л.В. Слабий О.Б. Зміни структурно-просторової організації судинного русла тонкої кишки при резекція різних об’ємів печінки. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів конференції. 9 червня 2011 р . – Тернопіль: Укрмедкнига, 2011. – С. 125-126.

6.            Гнатюк М. С., Котляренко Л.Т. Патент на корисну модель «Спосіб моделювання токсичного ураження тонкої кишки алюмінію хлоридом». МПК G 09B 23/28, A 61K 33/06, 10.05.2011р, № 59446, Бюл. №9.

7.            Гнатюк М. С., Ковальчук О.Л. Шев’як П.І. Вплив високого тиску в черевній порожнині на структурні зміни в діафрагмі. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів конференції. 9 червня 2011 р . – Тернопіль: Укрмедкнига, 2011. – С. 135-136.

8.            Гнатюк М. С., Гаргула Т.І. Особливості перебудови судинного русла дванадцятипалої кишки при хронічній виразковій хворобі. Морфологічні аспекти мікроциркуляції в нормі та патології. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2011. – С. 42-43

9.            Гнатюк М. С., Татарчук Л.В. Слабий О.Б. Особливості ангіоархітектоніки мікрогемоциркуляторного русла тонкої кишки при резекції різних об’ємів печінки. Морфологічні аспекти мікроциркуляції в нормі та патології. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2011. – С. 53-54

10.          Гнатюк М. С., Данилевич Ю.О., Слабий О.Б. Особливості структурної перебудови артеріального русла серця новонароджених при внутрішньоутробному інфікуванні. Морфологічні аспекти мікро циркуляції в нормі та патології. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2011. – С. 68-69

11.          Гнатюк М. С., Пришляк А.М., Коноваленко С.О. Вікові особливості ре моделювання мікрогемоциркуляторного русла частин серцевого м’яза при ураженнях хімічними факторами. Морфологічні аспекти мікро циркуляції в нормі та патології. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2011. – С. 54-56

12.          Гнатюк М. С., Татарчук Л.В., Слабий О.Б. Морфометрична характеристика серця з різними типами кровопостачання дослідних тварин. Вісник проблем біології і медицини. – 2011. – вип.3, Т.2 (88). – С. 48-51.

13.          Гнатюк М. С., Пришляк А.М. Татарчук Л.В., Слабий О.Б. Особливості локальних імунних реакцій у порожній кишці при токсичному гепатиті. Вісник проблем біології і медицини. – 2011. – вип.3, Т.2 (88). – С. 151-153.

14.          Гнатюк М. С., Павлишин Г.А., Татарчук Л.В. Гістоморфологічна характеристика уражень серця при перинатальній інфекційній патології. Перинатальна охорона плода: проблеми, наслідки, перспективи. – Чернівці: Буковинський медуніверситет, 2011. – С. 36-37

15.          Гнатюк М. С., Павлишин Г.А., Татарчук Л.В. Морфометрична оцінка структурної перебудови серця новонароджених при внутрішньоутробному інфікуваннні. Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2011. - №3. – С. 54-56.

16.          Гнатюк М. С., Рибіцька Л.Н. Особливості місцевих імунних реакцій в уражених бронхах при дії магніто-лазерного опромінення. Матеріали ІІ наукового симпозіуму «Імунопатологія при респіраторних захворюваннях». – Тернопіль: Укрмедкнига, 2011. – С. 14-15.

17.          Гнатюк М. С., Татарчук Л.В., Слабий О.Б. Місцеві імунні реакції в бронхах після пульмонектомії. Матеріали ІІ наукового симпозіуму «Імунопатологія при респіраторних захворюваннях». – Тернопіль: Укрмедкнига, 2011. – С. 14-15.

18.          Гнатюк М. С., Костюк Г.Я. Застосування анатомічної термінології в наукових публікаціях з медицини. Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2011. – Т.10, №3. – С. 74-75

19.          Гнатюк М. С., Гощинський В.Б., Назарук С.А. Морфометрична оцінка впливу ліофілізованих ксенодермоімплантатів на загоєння кишкової рани. Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2011. – Т.10, №3. – С. 22-86

17.          Гнатюк М. С., Посоленик Л.Я. Морфометрія в оцінці вікової структурної перебудови під нижньощелепної залози. Інноваційні технології в стоматології. Наук. пр. конф. 20-21 жовтня, 2011. – 2011. – С. 5-6.

18.          Гнатюк М. С., Шидловский В.А., Шидловский А.В. Критерии выбора объема операции при йододифицитном узловом коллоидном зобе. Современные аспекты эндокринологии. – ІІ укр.-росс. Симпозиум 29 сентября – 1 октября 2011 г.: Материал. Симпоз. – Харьков, 2011. – С. 489-493

19.          Гнатюк М. С., Ковальчук Л.Я., Беденюк А.Д. Морфометрична оцінка особливостей ремоделювання артерій стінки шлунка та дванадцятипалої кишки при виразковій хворобі дванадцятипалої кишки. Український журнал хірургії. – 2011. - №5(14). – С. 55-59.

20.          Гнатюк М. С., Татарчук Л.В., Слабий О.Б. Біохімічні та морфологічні аспекти вивчення ендотеліальної дисфункції при хронічному легеневому серці. Біохімічні основи патогенезу ураження внутрішніх органів різної етіології та способи їх фармакологічної корекції. Науково-практична конференція 3-4 листопада 2011, м. Тернопіль / Медична хімія. – 2011. – Том 13, №4 (49). – С. 199-200

21.          Гнатюк М. С., Угляр Т.Ю., Татарчук Л.В., Слабий О.Б. Особливості ремоделювання структур стінки товстої кишки при її непрохідності. Вісник наукових досліджень. – 2011. - №3. – С. 96-98.

22.          Гнатюк М. С., Добродній А.В. Структурно-клітинні зміни в печінці при експериментальному гострому респіраторному дистрес-синдромі. Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2011. – Т10, №4. – С. 6-8.

23.          Гнатюк М. С., Гаргула Т.І. Порівняльна  характеристика особливостей структурної організації дванадцятипалої кишки у собак та свиней. Клінічна та експериментальна патологія. – 2012. – Т. ХІ, №1 (39). – С. 44-46.

24.          Гнатюк М. С., Гаргула Т.І. Особливості структурних змін дванадцятипалої кишки при експериментальній виразці в умовах кадмієвого ураження. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів конференції 17 квітня 2012 р. Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С. 172–173.

25.          Гнатюк М. С., Татарчук Л.В., Слабий О.Б. Діагностична та прогностична цінність показників кількісної морфології при вивченні гіпертрофованого серця. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів конференції 17 квітня 2012 року. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С. 175-176.

26.          Гнатюк М. С., Гаргула Т.І. Патент на корисну модель «Спосіб моделювання виразки дванадцятипалої кишки». МПК G 09B 23/28 (2006.01). 12.03.2012р, № 67789, Бюл. №5.

27.          Гнатюк М. С., Пришляк А.М., Татарчук Л.В. Кількісна морфологічна оцінка змін міоендокринних клітин передсердь при гіперфункції серця. Актуальні питання теоретичної медицини: науково-практична конференція, 10-12 квітня 2012 р.: матер.конф. – Суми: Сумський державний університет, 2012. – С. 66-67.

28.          Гнатюк М. С., Татарчук Л.В., Гнатюк Р.М. Особливості взаємозв’язків між успішністю студентів та їх психофізіологічними станами. Медична освіта. – 2012. - №1. – С. 19-22.

29.          Гнатюк М. С., Пришляк А.М., Татарчук Л.В. Особливості просторової перебудови камер серця під впливом тетрахлорметану. Актуальні питання теоретичної медицини: науково-практична конференція, 10-12 квітня 2012 р.: матер. конф. – Суми: Сумський державний університет, 2012. – С. 66-67.

30.          Гнатюк М. С., Гаргула Т.І. Вплив кадмію на структурну перебудову стінки дванадцятипалої кишки при її ураженні. Довкілля і здоров’я: науково-практична конференція, 27-28 квітня 2012 р.: Матер.конф.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С. 103-104.

31.          Гнатюк М. С., Посоленик Л.Я. Особливості кількісної морфології артерій піднижньощелепної залози при дії на організм хлориду алюмінію. Довкілля і здоров’я: науково-практична конференція, 27-28 квітня, 2012р.: Матер. конф. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С. 104-105.

32.          Гнатюк М. С., Татарчук Л.В., Слабий О.Б. Особливості морфогенезу легеневого серця в умовах кадмієвої інтоксикації. Довкілля і здоров’я: науково-практична конференція, 27-28 квітня, 2012 р.: матер.конф. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С. 105-106.

33.          Гнатюк М. С., Орел Ю.М., Татарчук Л.В. Структура уражених вад травної системи за даними Тернопільського обласного патологоанатомічного бюро. Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології. – Чернівці: Буковинський державний медичний університет, 2012. – С. 31-32.

34.          Гнатюк М. С., Гасюк П.А. Гістохімічна характеристика структури ацикарного відділу великих слинних залоз людини. Медична хімія. – 2012. – Том.14, №1 (50). – С. 118-120.

35.          Гнатюк М. С., Гаргула Т.І. Морфологічна оцінка ремоделювання структур стінки дванадцятипалої кишки при виразковій хворобі в умовах кадмієвої інтоксикації. Анатомо хірургічні аспекти дитячої гастроентерології. Матеріали 3-го наукового симпозіуму. – Чернівці, 2012. – С. 103-106.

36.          Гнатюк М. С., Гаргула В.Д., Слабий О.Б. Оперативна хірургія та топографічна анатомія – важлива навчальна дисципліна в системі вищої медичної освіти. Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ III-IV рівнів акредитації. Науково-практ. конференція 26-27 квітня 2012 р.: Матер. конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С. 110-113.

37.          Гнатюк М. С., Ясіновський О.Б. Патент на корисну модель № 68873. Спосіб моделювання ушкодження міокарда алюмінію хлоридом. МПК G 0913 23/28; А61 К 31/00. 10.04.2012р. Бюл. №7

38.          Гнатюк М. С., Гасюк П.А. Ультраструктура кутикули та підлеглих до неї емалевих призм коронки зуба. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2012. - №1 (16). – С. 49-51.

39.          Гнатюк М. С., Гаргула Т., Слабий О., Татарчук Л. Морфометрична характеристика дванадцятипалої кишкиу експериментальних тварин. Вісник Львівського університету. – 2012. – Вип. 59. С. 271-276.

40.          Гнатюк М. С., Посоленик Л.Я. Вікові особливості ремоделювання структур внутрішньо часточкових проток під нижньощелепної залози. Морфологія на сучасному етапі розвитку науки: Матер. наук.-практ. конференц, 5-6 жовтня, 2012 р., Тернопіль: Укрмедкнига, 2012.- С. 64-65.

41.          Гнатюк М. С., Татарчук Л.В., Слабий О.Б. Структурна перебудова артерій товстої кишки при резекціях різних об'ємів печінки. Морфологія на сучасному етапі розвитку науки: Матер. наук.-практ. конференц, 5-6 жовтня, 2012 р., Тернопіль: Укрмедкнига, 2012.- С. 65-66

42.          Гнатюк М. С., Пришляк А.М., Стахурська І.О. Структурно-функціональні зміни в міокарді передсердь при введенні в організм нітриту натрію. Морфологія на сучасному етапі розвитку науки: Матер. наук.-практ. конф, 5-6 жовтня, 2012 р., Тернопіль: Укрмедкнига, 2012.- С. 157-158

43.          Гнатюк М. С., Ясіновський О.Б. Особливості структурної перебудови частин міокарда під впливом солей кадмію. Морфологія на сучасному етапі розвитку науки: Матер. наук.-практ. конференц, 5-6 жовтня, 2012 р., Тернопіль: Укрмедкнига, 2012.- С. 223-224.

44.          Гнатюк М. С., Татарчук Л.В., Слабий О.Б. Анатомічна термінологія в медичній професійній мові. Мовна комунікація: наука, культура, медицина. Матер. наук.-практ. конференц, 9-10 жовтня, 2012 р., Тернопіль: Укрмедкнига, 2012.- С. 38-39.

45.          Гнатюк М. С., Данилевич Ю.О., Ковальчук М.Ф. Спосіб моделювання перикардиту. Пат. № 75399 Україна, МПК (2006.01) G 09 B 23/28, № 4201207099; заявл. 12.11.2012; опубл. 26.11.2012, бюл. № 22

46.          Гнатюк М. С., Ковальчук М.Ф., Данилевич Ю.О., Шев’як П.І. Спосіб моделювання інфаркту міокарда. Україна UA № 75401 U G 09 B 23/28, бюл. № 22, публ. Відомостей 26.11.2012

47.          Гнатюк М. С., Коноваленко С.О., Ковальчук О.Л. Вплив хлориду кадмію на секреторну активність кардіоміоцитів передсердь. Здобутки клінічної та експериментальної медицини.- 2012.- № 2 (17). – С. 186-187

48.          Гнатюк М. С., Котляренко Л.Т., Ружицька О.Ю. Морфологічні зміни клубової кишки при ураженні хлоридом кадмію. Здобутки клінічної та експериментальної медицини.- 2012.- № 2 (17). – С. 42-46

49.          Гнатюк М. С., Гаргула Т.І. Структурна перебудова гемомікроциркуляторного русла дванадцятипалої кишки при перебігу її виразки в умовах дії хімічного фактора. Здобутки клінічної та експериментальної медицини.- 2012.- № 2 (17). – С. 39-42

50.          Гнатюк М. С., Татарчук Л.В., Слабий О.Б. Локальні імунні реакції у тонкій кишці при резекція різних об’ємів печінки. Здобутки клінічної та експериментальної медицини.- 2012.- № 2 (17). – С. 175-176

51.          Гнатюк М. С., Доброродній А.В. Комплексна оцінка морфометричних змін у легенях та міокарді при поліорганній недостатності на фоні експериментального гострого респіраторного дистрес-синдрому. Вісник наукових досліджень.- 2012.- № 1.- С.112-113.

52.          Гнатюк М. С., Татарчук Л.В., Слабий О.Б. Морфометричні аспекти артерій шлуночків серця при його гіперфункції. Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2012.- Т.11, № 4.- С. 47-51

53.          Гнатюк М. С., Чайковський Ю.Б., Ахтемійчук Ю.Т. Пам’яті професора Михайла Павловича Ковальського (1947 - 2012). Клінічна анатомія та оперативна хірургія.- 2012.- Т.11, № 4.- С. 138-139

54.          Гнатюк М. С., Шідловський О.В. Патоморфологічні зміни в паренхімі щитоподібної залози при однобічному колоїдному йододифіцитному зобі. Львівський медичний часопис. – 2012. – Т. XVIII, № 2. – С.17-23

55.          Гнатюк М. С. Спосіб моделювання механічної жовтяниці .Патент на корисну модель № 78273 від 11.03.2013, Бюл. № 5

56.          Гнатюк М. С., Слабий О.Б., Татарчук Л.В., Данилевич Ю.О., Гаргула Т.І. Організаційно-методичні особливості проведення практичних занять з оперативної хірургії та топографічної анатомії. Х ювілейна Всеукраїнська навчально-наукова конференція з міжнародною участю. Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах України на новому етапі.- 18-19 квітня 2013 р.: Тернопіль: Укрмедкнига, 2013.- С 255-256.

57.          Гнатюк М. С., Коноваленко С. О. Особливості ремоделювання гемомікроциркуляторного русла серця в умовах кадмієвої інтоксикації. Довкілля і здоров’я: науково-практична конференція 25-26 квітня 2013 р., матер. конф.: Тернопіль: Укрмедкнига, 2013.- С. 46-47

58.          Гнатюк М. С., Застосування кількісного морфологічного аналізу в санітарно-гігієнічних дослідженнях .Довкілля і здоров’я: науково-практична конференція 25-26 квітня 2013 р.: матер. конф.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2013.- С. 47-48.

59.          Гнатюк М. С., Ясіновський О. Б. Особливості структурної перебудови артерій передсердь під впливом солей кадмію та алюмінію. Довкілля і здоров’я: науково-практична конференція 25-26 квітня 2013 р.: матер. конф.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2013.- С. 45-46.

60.          Гнатюк М. С., Гаргула Т. І. Особенности ремоделирования артерий двенадцатиперстной кишки при экспериментальной язве в условиях алюминиевого отравления. Сибирский медицинский журнал.- 2013.- № 1.- С. 101-104.

61.          Гнатюк М. С., Пришляк А. М., Стахурська О. І. Інформаційний аналіз особливостей структурної перебудови шлуночків серця під впливом хлориду кадмію. Таврический медико-биологический вестник.- 2013.- Т. 16, № 1, Ч. 1 (61).- С. 202-205

62.          Гнатюк М. С., Гаргула Т. І. Особливості структурної перебудови гемомікроциркуляторного русла дванадцятипалої кишки при експериментальній виразці в умовах дії хлориду алюмінію. Таврический медико-биологический вестник.- 2013.- Т. 16, № 1, Ч. 1 (61).- С. 56-58

63.          Гнатюк М. С., Слабий О.Б., Татарчук Л.В. Організаційно-методичні особливості проведення практичних занять з оперативної хірургії та топографічної анатоміїю. Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних навчальних закладах України на новому етапі. Наук.-практ. конф. 18-19 квітня 2013 р. Матер. конф.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2013.- С. 255-256

64.          Гнатюк М. С., Коноваленко С. О. Спосіб моделювання підвищення внутрішньоочного тиску .Патент на корисну модель 81102 України МПК7 G09B 23/28; Заявник ДВНЗ "ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"; заявл. 26.11.12; опубл. 26.06.13, бюл. № 12

65.          Гнатюк М. С., Посоленик Л. Я. Структурно-функціональні дослідження особливостей вікової перебудови артерій піднижньощелепної залози. Медична хімія. – 2013. - № 2. – С. 48-51

66.          Гнатюк М. С., Нестерук С. О., Татарчук Л. В. Морфометрична оцінка вікових особливостей ремоделювання структур стінки сечового міхура. Вісник наукових досліджень. – 2013. - № 1. – С. 119-121

67.          Гнатюк М. С., Татарчук Л. В., Ясіновський О.Б. Особливості ремоделювання камер серця з різними типами кровопостачання за умов інтоксикації алюмінію хлоридом. Український журнал екстремальної медицини.- 2013.- № 3.- С. 30-33

68.          Гнатюк М. С., Татарчук Л. В. Спосіб моделювання виразкового коліту. Патент на корисну модель № 81240. зареєстровано 25.06.2013. бюл. № 12.- 4 с.

69.          Гнатюк М. С., Лотоцький В. В. Морфометрична оцінка структурної перебудови печінки після вживання водно-сольового розчину з різними концентраціями іонів натрію і калію. Військова медицина України.- 2013.- № 1.-С 18-22

70.          Гнатюк М. С., Татарчук Л. В., Слабий О. Б. Морфометричний аналіз змін ультраструктур кардіоміоцитів шлуночків серця при пост резекційній легеневій артеріальній гіпертензії. Галицький лікарський вісник. – 2013.- Т.20, № 1. – С. 31-33

71.          Гнатюк М. С., Гаргула Т. І., Кондратюк В. А. Особливості ремоделювання структур стінки дванадцятипалої кишки під час перебігу її виразки в умовах дії на організм хлориду алюмінію. Гігієна населених місць. – 2013. - № 3. – С. 13-16

72.          Гнатюк М. С., Татарчук Л. В., Слабий О. Б. Вплив L-аргініну на структурну перебудову артерій дванадцятипалої кишки при резекціях різних об’ємів печінки. Актуальні питання безпечного застосування ліків / Матеріали науково-практичної конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2013. – С. 19-20

73.          Гнатюк М. С., Пришляк А. М., Стахурська І. О. Морфологічні особливості міоендокринних клітин передсердь при гіперфункції серця. Морфологічні аспекти ангіології. – наук.-практ. конф. 24-25 жовтня 2013 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2013. – С. 32-33

74.          Гнатюк М. С., Ясіновський О.Б., Татарчук Л. В. Особливості ремоделювання камер серця з різними типами кровопостачання. Морфологічні аспекти ангіології. – наук.-практ. конф. 24-25 жовтня 2013 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2013. – С. 33-34

75.          Гнатюк М. С., Ясіновський О.Б., Татарчук Л. В. Вплив хлориду алюмінію на секреторну активність міоендокринних клітин передсердь. Морфологічні основи наукових досліджень у медицині. – Наукова конференція, присвячена 110-річчю з дня народження М. Зазибіна: матер. конф.- Київ: націон. мед. університет імені О. О. Богомольця, 2013. – С. 103-108

76.          Гнатюк М. С., Данилевич Ю.О., Татарчук Л. В. Оперативна хірургія та топографічна анатомія – важлива навчальна дисципліна в освоєнні практичних навичок. Медична освіта .-  № 3. – С. 25-27

77.          Гнатюк М. С. Особливості ремоделювання артерій під нижньощелепної залози в умовах пострезекційної легеневої гіпертензії. Вісник проблем біології і медицини . – 2013. – вип. 4, том 1 (104). – С. 259-262.

78.          Гнатюк М. С., Нестерук С. О. Характеристика вікових морфологічних змін сечового міхура при гострих циститах. Шпитальна хірургія. – 2013. - № 4 (64). – С. 26-28

79.          Гнатюк М. С., Ясіновський О. Б., Татарчук Л. В. Особливості ремоделювання артерій камер серця з різними типами кровопостачання під впливом хімічних речовин. Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм: науково-практична конференція 31 жовтня – 1 листопада 2013 р.: Матеріали конференції // Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 2013. - № 2 (19). – С. 240-241.

80.          Гнатюк М. С., Татарчук Л. В, Слабий О. Б. Особливості структурно-функціональної гетерогенності гепатоцитів ушкодженої печінки. Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм: науково-практична конференція 31 жовтня – 1 листопада 2013 р.: Матеріали конференції // Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 2013. - № 2 (19). – С. 241-242.

81.          Гнатюк М. С., Коврига М. Ф. Залежність просторових характеристик відділів серця від типів центральної гемодинаміки. Клінічна анатомія та оперативна хірургія, 2013. – Т. 12, № 4 (46)

82.          Гнатюк М. С., Романюк Т. В. Спосіб моделювання цирозу печінки з синдромом портальної гіпертензії" Патент на корисну модель № 87633. - МПК (2014.01), 10.02.2014 р. – Бюл. № 3

83.          Гнатюк М. С., Лотоцька О. В., Кондратюк В. А. Морфометрія при оцінці структурних змін органів в санітарно-гігієнічних дослідженнях. Довкілля і здоров’я: науково-практична конференція 25 квітня 2014 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2014. – С. 8-9

84.          Гнатюк М. С., Ясіновський О. Б., Татарчук Л. В. Зміни секреторної активності міоендокринних клітин передсердь під впливом хімічних речовин. Довкілля і здоров’я: науково-практична конференція 25 квітня 2014 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2014. – С. 9-10

85.          Гнатюк М. С., Ковтун Н. Я., Гасюк П. А. Планіметричні показники коронки малих кутніх зубів у нормі. Вісник наукових досліджень. – 2014. - № 1 (74). – С.53-56

86.          Гнатюк М. С., Нестерук С. О. Вікові особливості перебудови гемоциркуляторного русла сечового міхура. Вісник наукових досліджень. – 2014. - № 1. – С. 69-71

87.          Гнатюк М. С., Татарчук Л. В., Ясіновський О.Б. Особливості структурної перебудови гемомікроциркуляторного русла серця з різними типами кровопостачання в умовах інтоксикаї хлоридом кадмію. VII міжнародний конгрес з інтегративної антропології 17-18 жовтня 2013.: матеріали конгресу. – Вінниця: ВНМУ ім. М. І. Пирогова, 2014. – С. 39-40

88.          Гнатюк М. С. Практичні навички – важлива складова повноцінного засвоєння навчального предмета. Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах України, Науково-практична конференція 15-16 травня 2014 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2014, Ч.1. – С. 188-189.

89.          Гнатюк М. С., Татарчук Л. В., Юрчишин О. М. Структурно-функціональна гетерогенність гепатоцитів після резекції різних об’ємів печінки. Здобутки клінічної та експериментальної медицини: науково-практ. конф 21 травня 2014 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2014. – С. 110-111

90.          Гнатюк М. С., Ясіновський О. Б., Татарчук Л. В. Структурна перебудова артерій шлуночків серця з різними типами кровопостачання під впливом хлориду алюмінію. Здобутки клінічної та експериментальної медицини: науково-практ. конф 21 травня 2014 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2014. – С. 109-110

91.          Гнатюк М. С., Татарчук Л. В., Слабий О. Б., Ясіновський О. Б. Кількісна морфологічна характеристика серця з різними типами кровопостачання дослідних тварин. Фундаментальна та клінічна медицина. Матеріали наук. конф.: Київ, 2014. – Київ : Друкарня НМУ, 2014. – С. 22-27

92.          Гнатюк М. С., Пришляк А. М., Татарчук Л. В. Деякі відхилення від анатомічної номенклатури в наукових публікаціях. Українська професійна мова: історія і сучасність. Науково-практична конференція 26-27 червня 2014 р. – Матеріали конференції. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. – С. 42-43

93.          Гнатюк М. С., Татарчук Л. В., Спосіб моделювання виразки шлунка. Патент на корисну модель № 90866. - МПК (2014.06), 10.06.2014 р. – Бюл. № 11

94.          Гнатюк М. С., Кондратюк В.А., Татарчук Л. В., Ясіновський О.Б. Вплив хлориду кадмію на особливості ремоделювання камер серця з різними типами кровопостачання. Гігієна населених місць. – 2014. – вип. 61. – С. 351-356.

95.          Гнатюк М. С., Ковальчук О. Л., Нестерук С. О. Спосіб моделювання гострої затримки сечі. Патент № 90075 UA, МПК А61В 17/10. – заявник і патентовласник ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України". - № U 2013 14685; заявл. 16.12.2013; опубл. 12.05.2014, бюл. № 5

96.          Гнатюк М. С., Спосіб забору та фіксації тканини сечового міхура піддослідної тварини. Патент № 90177 МПК А61В 17/00. – заявник і патентовласник ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України". - № U 2014 00024; заявл. 08.01.2014; опубл. 12.05.2014, бюл. № 9

97.          Гнатюк М. С., Татарчук Л. В., Слабий О. Б. Особливості функціональної морфології судин легеневого серця залежно від типів його кровопостачання. Матеріали VII науково-практичної конференції "Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів". – Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2014. - № 2 (21). – С. 225-226

98.          Гнатюк М. С., Татарчук Л. В., Слабий О. Б. Особливості ядерно-цитоплазматичних відношень у епітеліоцитах слизової оболонки дванадцятипалої кишки. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Медицина". – 2014. – вип. 1 (49). – С. 3-6

99.          Гнатюк М. С., Татарчук Л. В., Нестерук С. О. Спосіб моделювання гострої затримки сечі. Патент на корисну модель № 92574, заявка № U 2014 02345; 07.03.2014. Публ. 26.08.14, бюл. № 16

100.       Гнатюк М. С., Татарчук Л. В., Слабий О. Б. Особливості ядерно-цитоплазматичних відношень у епітеліоцитах слизової оболонки дванадцятипалої кишки. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Медицина". – 2014. – вип. 1 (49). – С. 3-6

101.       Гнатюк М. С., Ясіновський О. Б., Татарчук Л. В. Особливості структурної перебудови артерій серцевого м’яза з різними типами кровопостачання під впливом хімічного фактора. Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2014. – Т.43, № 2 (48), С. 89-93

102.       Гнатюк М. С., Ясіновський О.Б., Татарчук Л. В. Морфометрична оцінка особливостей ремоделювання артерій шлуночків серця з різними типами кровопостачання під впливом хлориду алюмінію. Вісник наукових досліджень. – 2014, № 3. – С. 103-106

103.       Гнатюк М. С., Посоленик Л. Я., Татарчук Л. В. Кількісна морфологічна оцінка вікових особливостей ремоделювання артеріального русла піднижньощелепної залози в умовах легеневої артеріальної гіпертензії. Український медичний альманах. – 2014. – Т. 17, № 3. – С. 23-25

104.       Гнатюк М. С., Посоленик Л. Я. Морфометрична оцінка вікових структурних змін піднижньощелепної залози. VI науково-практична конференція "Інноваційні технології в стоматології" 26 вересня 2014 р. // Клінічна стоматологія. – 2014. - № 3. – С. 109-110

105.       Гнатюк М. С., Стахурская И. О., Пришляк А. М. Морфологические особенности артериального русла сердечной мышцы белых крыс при воздействии на организм нитрита натрия. Лабораторная диагностика. – 2014. - № 3 (11). – С. 98-104

106.       Гнатюк М. С., Татарчук Л. В., Слабий О. Б. Анатомічна номенклатура та її використання в науковій медичній літературі. Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст: наук.-практ. конф. 6-7 листопада 2014 р.: матеріали конференції. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014 р. – С. 30-31

107.       Гнатюк М. С., Слабий О. Б., Татарчук Л. В. Морфометрична характеристика вінцевих артерій шлуночків серця з різними типами кровопостачання. XV конгрес СФУЛТ, 16-18 жовтня 2014 р.: матеріали конгресу // Українські медичні вісті. – 2014. – Т. 11, № 1-4 (80-83). – С. 403-404

108.       Гнатюк М. С., Ясіновский О.Б. Особенности секреторной активности миоэндокринных клеток предсердий под влиянием хлорида алюминия. Кардиология в Белоруси. – 2014. - № 5 (36). – С. 82-86

109.       Гнатюк М. С., Коноваленко С.О., Господарський І.Я. Спосіб моделювання ушкодження яєчка хлоридом Патент на корисну модель № 4201405627; заявл. 26.05.2014; опубл. 10.12.2014.

110.       Гнатюк М. С., Татарчук Л. В., Слабий О. Б. Особливості функціональної морфології артерій легеневого серця в залежності від типів його кровопостачання. Значення морфологічних наук на сучасному етапі розвитку медицини: науково-практична конференція, 26-27 листопада 2014 р. – матер. Конф. – Чернівці: Буков. держ. мед. університет, 2014. – С. 103-104

111.       Гнатюк М. С., Посоленик Л. Я. Морфометрическая характеристика микрогемоциркуляторного русла поднижнечелюстной железы 6,5-7-месячных экспериментальных животных при пострезекционной легочной гиперплазии. Хирургия. Восточная Европа. – 2014. - № 4 (12). – С. 57-61

112.       Гнатюк М. С., Дзюбановський І. Я., Романюк Т. В. Моделювання цирозу печінки з синдромом портальної гіпертензії. Критерії ефективності. Шпитальна хірургія. – 2014. - № 2 (66). – С. 26-31

113.       Гнатюк М. С., Татарчук Л. В., Слабий О. Б. Особливості функціональної морфології судин легеневого серця залежно від типів його кровопостачання. Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм: науково-практична конференція, 30-31 жовтня 2014 // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2014. - № 2. – С. 225-226.

114.       Гнатюк М. С., Лотоцький В.В., Ясіновський О.Б., Татарчук Л.В. Особливості структурної перебудови мікрогемоциркуляторного русла шлуночків серця з різними типами кровопостачання під впливом хлориду алюмінію. Військова медицина України. – 2014. – Т. 14, № 1. – С. 52-57

115.       Гнатюк М. С., Татарчук Л.В., Слабий О.Б. Особливості секреторної активності міоендокринних клітин передсердь при легеневому серці. Фізіологічний журнал. – 2014. – Т.60. - № 3. – С. 82-83

116.       Гнатюк М. С., Слабий О. Б., Татарчук Л. В. Морфометрична характеристика шлуночків серця з різними типами кровопостачання. Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2014. -  Т. 13. - № 4. – С. 75-78

117.       Гнатюк М. С., Кондратюк В.А., Ясіновський О.Б. Татарчук Л. В. Дія хлориду кадмію на секреторну активність міоендокринних клітин передсердь. Гігієна населених місць. – 2014. - № 64. С. 323-326

118.       Гнатюк М. С. Спосіб моделювання тонко кишкової непрохідності. Патент № 96090 Україна МПК G09B 23/28 (2006.01); заявник і патентовласник Тернопільський держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. - № U 201409431; заявл. 26.08.2014; опубл. 12.01.2015, бюл. № 1.

119.       Гнатюк М. С., Стахурська І. О., Пришляк А. М. Спосіб моделювання ушкодження міокарда нітритом натрію Патент України 96651, МПК G09B 23/28 (2006.01); Заявка № U 201409861 від 08.09.2014, опубл. 10.02.2015, бюл. № 3

120.       Гнатюк М. С., Слабий О.Б., Татарчук Л.В. Морфометрична оцінка структурної перебудови судин гемомікроциркуляторного русла шлуночків легеневого серця. Науковий вісник Ужгородського університету. – 2015. - № 1 (51). – С. 10-13.

121.       Гнатюк М. С., Слабий О. Б., Татарчук Л. В. Особливості секреторної активності кардіоміоцитів передсердь у серцях з різними типами вегетативної регуляції. Вісник наукових досліджень. – 2015. - № 1. – С. 109-112

122.       Гнатюк М. С., Татарчук Л. В., Посоленик Л. Я. Спосіб фіксації та забору тканин піднижньощелепної протоки у експериментальних тварин. Патент на корисну модель № 97908, за реєстр. 10.04.2015, опубл. 10.04.2015, бюл. № 7

123.       Гнатюк М. С. Морфометрична оцінка секреторної активності міоендокринних клітин передсердь легеневого серця. ІІ науково-практична конференція з міжнародною участю "Природничі читання", 14-17 травня 2015 р. – Чернівці: видавництво БДМУ, 2015. – С. 102-103

124.       Гнатюк М. С., Слабий О. Б., Татарчук Л. В., Данилевич Ю. О. Кількісна морфологічна характеристика деяких ультраструктур кардіоміоцитів шлуночків легеневого серця. Світ медицини та біології. – 2015. - № 2 (50). – С. 124-126

125.       Гнатюк М. С., Слабий О. Б. Особливості ремоделювання артерій шлуночків легеневого серця при інтоксикації хлоридом алюмінію. Довкілля і здоров'я. – науково-практ. конф. 23 квітня 2015 р. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2015. – С. 26-27

126.       Гнатюк М. С., Татарчук Л. В. Особливості морфогненезу дванадцятипалої кишки при портальній гіпертензії та інтоксикації хлоридом кадмію. Довкілля і здоров'я. – науково-практ. конф. 23 квітня 2015 р. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2015. – С. 43-44

127.       Гнатюк М. С., Нестерук С. О. Особливості ремоделювання стінки сечового міхура при гострій затримці сечі в умовах пострезекційної легеневої гіпертензії. Вісник наукових досліджень, 2015. - № 2. – С. 115-117

128.       Гнатюк М. С., Слабий О. Б. Особливості структури артеріального русла легеневого серця з різними типами кровопостачання. Вісник наукових досліджень, 2015. - № 2. – С.97-99

129.       Гнатюк М. С., Татарчук Л. В., Слабий О.Б. Спосіб визначення особливостей структурної перебудови артерій. Патент № 100801, Україна МПК G0923/28. Заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет: № U2015 01732, заявл. 27.02.2015, опубл. 10.08.2015, бюл. № 15

130.       Гнатюк М. С., Татарчук Л. В. Спосіб моделювання варикоцеле .Патент № 100918, Україна МПК G09В23/28; А 61В17/00. Заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет: № U2015 02694, заявл. 24.03.2015, опубл. 10.08.2015, бюл. № 15

131.       Гнатюк М. С., Татарчук Л. В. Спосіб моделювання кардіоміопатії. Патент № 1011006, Україна, G 0923/28 (2006,01), № U201500733, заявл. 30.01.2015, опубл. 25.08.2015, бюл. № 16

132.       Гнатюк М. С., Слабий О. Б., Татарчук Л. В. Морфометрична оцінка структурної перебудови мікрогемоциркуляторного русла шлуночків легеневого серця з різними типами кровопостачання. Збірник наукових праць. – Запоріжжя, 2015. – вип.. 82, Том 2, книга 1. – С. 286-293

133.       Гнатюк М. С., Слабий О. Б., Татарчук Л. В. Морфометрическая оценка структурной перестройки микрогемоциркуляторного русла желудочков легочного сердца с разными типами кровоснабжения. Актуальні питання гістології, ембріології та топографічної анатомії. – VI конгрес анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів, 16-18 вересня 2015р. – матер. конф. – Запоріжжя, 2015. – С. 28-29

134.       Гнатюк М. С., Слабий О. Б., Татарчук Л. В. Морфометрична оцінка особливостей структурної перебудови артерій шлуночків легеневого серця з різними типами кровопостачання. Галицький лікарський вісник. – 2015. - № 3. – С. 63-66

135.       Гнатюк М. С., Коноваленко С.О., Татарчук Л.В. Зміни локальних імунних процесів у дванадцятипалій кишці при резекціях різних об'ємів печінки. Науковий симпозіум 15-16 жовтня 2015 р.: матеріали симпозіуму // Імунологія при захворюваннях органів дихання і травлення. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. – С. 20-21.

136.       Гнатюк М. С., Слабий О.Б., Коноваленко С.О. Особливості місцевих імунних реакцій в бронхах при резекції різних об'ємів паренхіми легень. Науковий симпозіум - 15-16 жовтня 2015 р.: матеріали сим позіуму // Імунологія при захворюваннях органів дихання і травлення. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. – С. 19-20

137.       Гнатюк М. С., Слабий О. Б. Морфофункціональні особливості вен шлуночків серця. Вісник наукових досліджень. – 2015. - № 3. – С. 110-112

138.       Гнатюк М. С., Слабий О. Б., Татарчук Л. В. Кількісна морфологічна оцінка перебудови артерій передсердь при артеріальній гіпертензії в малому колі кровообігу. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2015. - № 2.3. –С. 46-49

139.       Гнатюк М. С., Слабий О. Б., Татарчук Л. В. Морфометрична оцінка структурної перебудови гемомікроциркуляторного русла передсердь при гіпертензії у малому колі кровообігу. Укр. журнал медицини, біології та спорту. – 2015. - № 1. – С. 33-37

140.       Гнатюк М. С., Татарчук Л. В., Бенедикт В. В. Спосіб визначення ентеральної недостатності. Патент 03345 України МПК  А 61 И 1/00. № U 2015 06264; заявл. 24.06.2015; опубл. 10.12.2015, Бюл. № 23.

141.       Гнатюк М. С., Посоленик Л. Я.,  Татарчук Л. В. Особливості ремоделювання артерій під нижньощелепної залози в умовах пострезекційної артеріальної легеневої гіпертензії  Вісник проблем біології і медицини . – 2015. – вип. 4, Том 1 (104). – С. 259-262

142.       Гнатюк М. С., Слабий О. Б. Особливості структурних змін ангіоархітектоніки мікрогемоциркуляторного русла шлуночків серця при пострезекційній легеневій артеріальній гіпертензії. Вісник наукових досліджень. – 2015. - № 4. – С. 93-95

143.       Гнатюк М. С., Гнатюк М. С., Татарчук Л. В. Спосіб моделювання корданової пневмопатії. Патент України № 104160, заявл. 03.08.2015. – U2015 07751, опубл. 12.01.2016, Бюл. № 1

144.       Гнатюк М. С., Гнатюк М. С., Слабий О. Б. Особливості структурної перебудови венозного русла передсердь при артеріальній гіпертензії у малому колі кровообігу. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2015, Т. 24, № 4. – С. 58-61

145.       Гнатюк М. С., Слабий О. Б., Татарчук Л. В. Структурна перебудова вен передсердь при пострезекційній артеріальній легеневій гіпертензії. Матеріали VII науково-практичної конференції "Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм" 1-2 жовтня   2015 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. – С.91

146.       Гнатюк М. С., Татарчук Л. В. Структурна перебудова венозного русла дванадцятипалої кишки при резекції різних об′ємів печінки. Науково-практична конференція "Здобутки клінічної та експериментальної медицини", 17 червня 2015 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 215. – С. 189

147.       Гнатюк М. С., Слабий О. Б. Взаємозв′язки між системою оксиду азоту та структурними змінами легеневого серця. Медицина та клінічна хімія. – 2015. – Т. 17, № 4 (65). – С. 59-62

148.       Гнатюк М. С., Слабий О. Б., Татарчук Л. В. Гистостереометрическое изучение структурных изменений легочного сердца у крыс. Кардиология в Белоруси. – 2016. – Т. 8, № 1. – С. 73-78

149.       Гнатюк М. С., Татарчук Л. В. Спосіб моделювання токсичного ураження печінки. Патент № 104560. власник ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України", № заявки U 2015 06828, дата подання 10.07.2015; дата публікації 10.02.2016, Бюл. № 3

150.       Гнатюк М. С., Слабий  О. Б., Татарчук Л. В. Ядерно-цитоплазматичні відношення у кардіоміоцитах та ендотеліоцитах шлуночків легеневого серця. Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2016. – Т. 15, № 1 (55). – С. 67-70

151.       Гнатюк М. С., Слабий О. Б. Особливості перекисного окислення ліпідів у шлуночках легеневого серця. Медична та клінічна хімія. – 2016. – Т. 18, № 1. – С. 24-28

152.       Гнатюк М. С., Слабий О. Б. Морфометричёна оцінка особливостей структурної перебудови передсердь легеневого серця. Вісник наукових досліджень. – 2016. - № 1. -  С. 102-104

153.       Гнатюк М. С., Слабий О. Б. Морфометрична оцінка особливостей ремоделювання камер легеневого серця з різними типами кровопостачання. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2016. - № 1. – С. 17-20

154.       Гнатюк М. С., Грабчак С. О., Татарчук Л. В. Особливості ремоделювання артерій дванадцятипалої кишки при обтураційному холестазі. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2016. - № 1. – С. 21-24

155.       Гнатюк М. С., Татарчук Л. В., Слабий О. Б. Інформативність макрометричних кардіопараметрів  при екзогенних та ендогенних токсичних впливах на організм. Матеріали науково-практичної конференції "Довкілля та здоров′я". – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – С. 42-43

156.       Гнатюк М. С., Татарчук Л. В. Використання гістостереометричних методів у санітарно-гігієнічних дослідженнях. Матеріали науково-практичної конференції "Довкілля та здоров′я". – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – С. 96-97

157.       Гнатюк М. С., Ясіновський О.Б., Татарчук Л. В. Особливості структурної перебудови ангіоархітектоніки гемомікроциркуляторного русла серцевого м′яза при дії на організм хлориду кадмію. Матеріали науково-практичної конференції "Довкілля та здоров′я". – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – С. 108-109

158.       Гнатюк М. С., Коноваленко С. О., Татарчук Л. В. Особливості структурних змін в сім′яниках під впливом хлориду кадмію. Матеріали науково-практичної конференції "Довкілля та здоров′я". – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – С. 65-66

159.       Гнатюк М. С., Слабий О. Б., Татарчук Л. В. Використання біологічних моделей для засвоєння практичних навичок з оперативної хірургії та топографічної анатомії. Актуальні питання якості медичної осовіти: наук.-практ. конф., 12-13 травня 2016 р.: матеріали конф. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – Т. 1. – С. 151-152

160.       Гнатюк М. С., Татарчук Л. В., Слабий О. Б. Особливості ремоделюваннея камер серця з різними типами кровопостачання при артеріальній гіпертензії в малому колі кровообігу. Вісник проблем біології і медицини. – 2016. – Т. 2 (129), № 2. – С. 41-45

161.       Гнатюк М. С., Татарчук Л. В., Слабий О. Б. Структурні зміни ендотеліоцитів вен дванадцятипалої кишки при резекції різних об′ємів печінки. Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції "Природничі читання 2016". – Чернівці, 2016. – С. 14-15

162.       Гнатюк М. С., Ясіновський О. Б., Татарчук Л. В. Дослідження структурних змін міокарда при дії на організм хлориду алюмінію в поляризованому світлі. Здобутки клінічної та експериментальної медицини: матер. конф. 15 червня 2016, Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – С. 239-240

163.       Гнатюк М. С., Татарчук Л. В. Морфофункціональні особливості ванадцятипалої кишки при резекції різних об′ємів печінки. Здобутки клінічної та експериментальної медицини: матер. конф. 15 червня 2016, Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – С. 193-194

164.       Гнатюк М. С., Слабий О. Б. Особливості структурних змін у шлуночках легеневого серця. Здобутки клінічної та експериментальної медицини: матер. конф. 15 червня 2016, Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – С. 58-59

165.       Гнатюк М. С., Татарчук Л. В. Ясіновський О. Б. Морфометрична оцінка особливостей ремоделювання структур дванадцятипалої кишки  при резекціях  різних об'ємів печінки. Науковий вісник Ужгородського університету. – 2016, випуск 1 (53). – С. 92-95.

166.       Гнатюк М. С., Слабий О. Б., Татарчук Л. В. Морфометрична характеристика камер компенсованого та декомпенсованого легеневого серця. Вісник наукових досліджень. – 2016. - № 2. -  С. 76-78

167.       Гнатюк М. С., Татарчук Л. В. Спосіб моделювання гастростазу. Патент № 107600, Україна, МПК G 09 B 23/28, № U 201600226; заявл. 11.01.2016; опубл. 10.06.2016, бюл. № 11. – 4 с.

168.       Гнатюк М. С., Татарчук Л. В. Спосіб моделювання ураження міокарда допсорубіцином. Патент № 107130, № заявки U 201510993, заявл. 10.11.2015, опубл. 25.05.2016, бюл № 10. – 4 с.

169.       Гнатюк М. С., Татарчук Л. В. Спосіб моделювання гіпотиреозу. Патент № 107082, № заявки U 201510114, заявл. 16.10.2015, опубл. 25.05.2016, бюл № 10. – 4 с.

170.       Гнатюк М. С., Татарчук Л. В. Спосіб моделювання пародонтиту. Патент № 107888, № заявки U 201612636, заявл. 21.12.2015, опубл. 24.06.2016, бюл № 12. – 4 с.

171.       Гнатюк М. С., Татарчук Л. В., Слабий О. Б. Спосіб визначення равошлуночкової недостатності легеневого серця. Патент на корисну модель № 108719, № заявки U 201601358, заявл. 15.02.2016, опубл. 25.07.2016, бюл № 16. – 4 с.

172.       Гнатюк М. С., Татарчук Л. В. Спосіб моделювання гідронефрозу Патент України № 109124, № заявки 201601977, заявл. 29.02.2016, опубл. 10.08.2016, бюл. № 15. – 4 с.

173.       Гнатюк М. С., Слабий О. Б. Кількісна морфологічна оцінка адаптаційних та дизадаптаційних змін камер легеневого серця. Матеріали ІХ науково-практичної конференції "Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів та організм". 29-30.09.2016 р. – Тернопіль: ВЦ "Вектор", 2016. – С. 14-15.

174.       Гнатюк М. С., Слабий О. Б., Ясіновський О. Б. Особливості структурної перебудови судин гемомікроциркуляторного русла передсердь при артеріальній гіпертензії у малому колі кровообігу. Матеріали ІХ науково-практичної конференції "Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів та організм". 29-30.09.2016 р. – Тернопіль: ВЦ "Вектор", 2016. – С. 16-17.

175.       Гнатюк М. С., Татарчук Л. В., Ясіновський О. Б. Особливості структурних змін у слизовій оболонці дванадцятипалої кишки при резекції різних об'ємів печінки. Матеріали ІХ науково-практичної конференції "Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів та організм". 29-30.09.2016 р. – Тернопіль: ВЦ "Вектор", 2016. – С. 69-70.

176.       Гнатюк М. С., Слабий О. Б. Дослідження структурних змін у шлуночках легеневого серця поляризаційною мікроскопією. Здобутки клінічної та кспериментальної медицини. – 2016. - № 3. – С. 73-75.

177.       Гнатюк М. С., Півторак В. І., Проніна О. В. Оперативна хірургія і топографічна анатомія голови та шиї. Вінниця: Нова книга, 2016. – 310 с.

178.       Гнатюк М. С., Татарчук Л. В., Луговий О. Б. Спосіб моделювання артеріальної гіпертензії. Патент України на корисну модель. № заявки U201603392/ Дата подання 01.04.2016. Дата публікації 26.09.2016. Бюл. № 16. – 4 с.

179.       Гнатюк М. С., Слабий О. Б. Вплив артеріальної гіпертензії у малому колі кровообігу на особливості ремоделювання передсердь у серцях з різними типами кровопостачання. Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2016. – Т. 15, № 2 (56). – С.62-65

180.       Гнатюк М. С., Слабий О. Б., Татарчук Л. В. Вплив тіотриазоліну на особливості структурних змін у камерах легеневого серця. Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : наук.-метод. конф., 10-11 листопада 2016 р., матеріали конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2016. – С. 328-329.

181.       Гнатюк М. С., Слабий О. Б. Просторова перебудова камер серця при артеріальній гіпертензії в малому колі кровообігу. Вісник наукових досліджень. – 2016. - № 3. – С. 98-100

182.       Гнатюк М. С., Слабий О. Б., Гасюк П. А. Особливості ремоделювання камер серця залежно від типів центральної гемодинаміки Світ медицини та біології. – 2016. – № 4(58). – С. 124-127.

183.       Гнатюк М. С., Спосіб моделювання медикаментозного ураження яєчка. Патент на корисну модель 112352. Заявл. 22.06.2016, № заявки u201606804, дата публікації 12.12.2016, Бюл. № 23.

184.       Гнатюк М. С., Слабий О. Б., Татарчук Л. В. Морфометричний аналіз змін деяких ультраструктур кардіоміоцитів камер легеневого серця. Вісник наукових досліджень. – 2016. - № 4. – С. 122-125.

185.       Гнатюк М. С., Татарчук Л. В., Грабчак С. О.  Особливості структурної перебудови судин гемомікроциркуляторного русла дванадцячтипалої кишки при обтураційному холестазі. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2016. - № 4. – С. 36-39.

186.       Гнатюк М. С., Татарчук Л. В. Спосіб моделювання шлунково-стравохідного рефлюксу. Патент на корисну модель № 114363, № U201608563, дата подання 04.08.2016, дата публікації, бюл. № 5. – 4 с.

187.       Гнатюк М. С., Коноваленко С. О. Morphological changes in the testicules under organism’s exposure to cadmium chloride. Modern Methods of Ensuring health and quality of human life. - 2016

188.       Гнатюк М. С., Лотоцький В. В., Татарчук Л. В., Коноваленко С. О. Структурні зміни в яєчку при дії на організм хлориду кадмію. Пироблеми військової охорони здоров'я: збірник наукових праць української військово-медичної академії, Випуск 45, Т. 1, Київ, 2016. – С. 199-205

189.       Гнатюк М. С., Татарчук Л. В., Луговий О. Б. Спосіб моделювання портальної гіпертензії. Патент на корисну модель № 114433, № U201609088, дата подання 29.08.2016, дата публікації 10.03.2017, бюл. № 5. – 4 с.

190.       Гнатюк М. С., Татарчук Л. В., Буката В. В. Спосіб моделювання спайкового процесу в черевній порожнині. Патент України на корисну модель, № 113691, заявл. 26.07.2016, № заявки U 201608162, опубл. 10.02.2017, Бюл. № 3

191.       Гнатюк М. С., Татарчук Л. В., Слабий О. Б. Роль біологічних моделей у повноцінному засвоєнні практичних навичок з оперативної хірургії та топографічної анатомії. Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні, XIV Всеукр. Наук.-пр. конф. 18-19 травня, 2017. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2017. – С. 32-33.

192.       Гнатюк М. С., Татарчук Л. В., Коноваленко С. О. Кількісна морфологічна оцінка вікових особливостей ремоделювання  артерій яєчка у дослідних тварин. Вісник наукових досліджень. – 2017. - № 1. – С. 134-136

193.       Гнатюк М. С., Татарчук Л. В., Ясіновський О. Б. Спосіб моделювання пневмонії. Патент на корисну модель № 116069, № заявки U2016 10830, 28.10.2016; дата публікації 10.05.2017, бюл. № 9.

194.       Гнатюк М. С., Слабий О. Б., Татарчук Л. В. Особливості змін вегетативної регуляції легеневого серця під впливом кадмію хлориду. Довкілля і здоров’я: науково-практична конференція, 27-28 квітня 2017 р.: матеріали конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2017. – С. 78-79.

195.       Гнатюк М. С., Татарчук Л. В., Слабий О. Б. Ядерно-цитоплазматичні відношення в ендотеліоцитах артеріального русла дванадцятипалої кишки при дії на організм хімічних речовин. Довкілля і здоров’я: науково-практична конференція, 27-28 квітня 2017 р.: матеріали конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2017. – С. 138-139

196.       Гнатюк М. С., Татарчук Л. В., Коноваленко С. О. Структурно-функціональні зміни інтерстиційної сполучної тканини сім’яників при дії на організм рубоміцину гідрохлориду. Довкілля і здоров’я: науково-практична конференція, 27-28 квітня 2017 р.: матеріали конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2017. – С. 77-78.

197.       Гнатюк М. С., Татарчук Л. В. Морфологічні зміни у тонкій та товстій кишках при резекції печінки. Здобутки клінічної та експериментальної медицини: науково-практична конференкція,  14 червня 2017 р.: матеріали конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2017. – С. 362-363.

198.       Гнатюк М. С., Татарчук Л. В., Слабий О. Б. Варіанти кровопостачання серця у різних видів експериментальних тварин. Здобутки клінічної та експериментальної медицини: науково-практична конференція. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2017. – С. 277-278

199.       Гнатюк М. С., Слабий О. Б., Татарчук Л. В. Просторова характеристика камер серця дослідних тварин з різними типами вегетативної регуляції. Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2017. - № 28. – С. 35-39

200.       Гнатюк М. С., Татарчук Л. В. Спосіб моделювання гастропатії. Патент на корисну модель № 116475, № заявки U2016 11717, 21.11.2016; дата публікації 25.05.2017, бюл. № 16.

201.       Гнатюк М. С., Слабий О. Б., Татарчук Л. В. Особливості секреторної активності міоендокринних клітин передсердь легеневого серця при різних типах кровопостачання. Вісник наукових досліджень. – 2017. - № 2. – С. 154-158

202.       Гнатюк М. С., Татарчук Л. В. Спосіб моделювання диспавалативного глоситу. Патент на корисну модель № 118159, № заявки U2017 01238; дата публікації 25.07.2017, бюл. № 14. – 4 с.

203.       Гнатюк М. С., Спосіб моделювання менопаузи Патент на корисну модель № 118238, № заявки U2017 02135; дата подання 06.03.2017; дата публікації 25.07.2017, бюл. № 14. – 4 с.

204.       Гнатюк М. С., Слабий О. Б., Татарчук Л. В. Масометрична характеристикакамер серця дослідних тварин з різними типами вегетативної регуляції. Клінічна анатомія та оперативна хірургія . – 2017, том16, № 1 (59). – С. 107-110

205.       Гнатюк М. С., Татарчук Л. В., Ясіновський О. Б. Особливості структурних змін у венах дванадцятипалої кишки при резекції різних об’ємів печінки. Наук.-практ. конф. «Прикладні аспекти морфології», 21-22 вересня 2017 р., Вінниця, 2017. – С. 62-63

206.       Гнатюк М. С., Татарчук Л. В. Морфометрична оцінка особливостей ремоделювання структур порожньої кишки при резекціях печінки. Актуальні питаняння патології за умов дії надзвичайних факторів на організм: наук.-практ. конф., 5-6 жовтня 2017 р. – Тернопіль: Вектор, 2017. – С. 42-43

207.       Гнатюк М. С., Спосіб моделювання жовчного перитоніту. Патент № 118977, № заявки U2017 00482; дата подання 18.01.2017; дата публікації 11.09.2017, бюл. № 17. – 4 с.

208.       Гнатюк М. С., Спосіб моделювання стенозу сім’яного канатика. Патент № 119117, № заявки U2017 03437; дата подання 10.04.2017; дата публікації 11.04.2017, бюл. № 17. – 4 с.

209.       Гнатюк М. С., Слабий О. Б., Татарчук Л. В. Кількісний морфологічний аналіз деяких ультраструктур скоротливих кардіоміоцитів правого шлуночка легеневого серця. Вісник наукових досліджень. – 2017. - № 3. – С. 119-124

210.       Гнатюк М. С., Татарчук Л. В., Нестерук С. О. Спосіб моделювання стенозу сечівника. Патент України UA № 12552, № заявки U2017 04388; дата публікації 16.11.2017, бюл. № 21

211.       Гнатюк М. С., Татарчук Л. В., Шульгай А. Г. Особливості ремоделювання судин гемомікроциркуляторного русла  ободової кишки при резекції різних об’ємів печінки. Вісник наукових досліджень. – 2017, № 4. – С. 145-149

212.       Гнатюк М. С., Татарчук Л. В. Стан антиоксидантної системи експериментальних тварин при пошкодженні дванадцятипалої кишки за умов пострезекційної портальної гіпертензії. Медична та клінічна хімія. – 2017. – Т 19, № 4. – С. 81-89

213.       Гнатюк М. С., Татарчук Л. В. Луговий С. Б. Спосіб моделювання бдомінального ішемічного синдрому. Патент на корисну модель № 121989, № заявки u 2017 06200; дата подання 19.06.2017; дата публікації 26.12.2017, Бюл. № 24

214.       Гнатюк М. С., Слободян О. М., Півторак В. І. Чи є  майбутнє за клінічною анатомією? Сучасні концепції викладання природничих дисциплін в медичних освітніх закладах. Матеріали конф. 5-6 грудня 2017 р. Харків: ХНМУ, 20
Comments