Наукові публікації Гаргули Тетяни Ігорівни

1.     Гаргула Т.І. Особливості ангіоархітектоніки артерій дванадцятипалої кишки у свиней в’єтнамської породи / Т.І. Гаргула, Л.В. Татарчук, О.Б. Слабий // Практична медицина. – 2010. – № 6 Медицина(том XVI). – С. 79–81. 

2.     Гаргула Т.І. Ремоделювання артерій дванадцятипалої кишки при виразковій хворобі / Т.І. Гаргула, Л.В. Татарчук // XIV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 13-15 квітня 2010 р. : матеріали конгр. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2010.– С. 255. 

3.     Гаргула Т.І. Структурні зміни стінки дванадцятипалої кишки в експерименті при дії на організм хлориду кадмію / Т.І. Гаргула, М.С. Гнатюк, О.Б. Слабий // Довкілля і здоров’я: всеукраїнська науково-практична конференція, 22 квітня 2011 р. : зб. конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011. – С. 157–158. 

4.     Гаргула Т.І. Артеріальне русло дванадцятипалої кишки у свиней в’єтнамської породи / Т.І. Гаргула // XV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 27-29 квітня 2011 р. : матеріали конгр. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011. – С. 294.

5.     Гаргула Т.І. Особливості перебудови судинного русла дванадцятипалої кишки при хронічній виразковій хворобі / Т.І. Гаргула, М.С. Гнатюк // Морфологічні аспекти мікроциркуляції в нормі та патології : науково-практична конференція, 17-18 червня 2011 р. : зб. конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011. – С. 42-43. 

6.     Гаргула Т.І. Ангіоархітектоніка артерій дванадцятипалої кишки при хронічній виразковій хворобі // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : LV підсумкова науково-практична конференція, 9 червня 2011 р.: зб. матеріалів конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011. – С. 124-125.

7.     Гаргула Т.І. Особливості структурних змін дванадцятипалої кишки при виразковій хворобі та дії на організм солей кадмію / Т.І. Гаргула, М.С. Гнатюк //  Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2012. – № 1(16). – С. 175. 

8.     Гаргула Т.І.  Структурні особливості артерій дванадцятипалої кишки при хронічній виразковій хворобі / Т.І. Гаргула // Актуальні питання сучасної медицини: тези міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених, 19-20 квітня 2012 р. –Х.: ХНУ імені Каразіна, 2012. – С. 44-45.

9.     Гаргула Т.І.  Особливості структурних змін дванадцятипалої кишки при експериментальній виразці в умовах кадмієвого ураження / Т.І. Гаргула, М.С. Гнатюк //  Здобутки клінічної і експериментальної медицини : підсумкова науково-практична конференція, 17 квітня 2012 р.: зб. матеріалів конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2012. – С. 172. 

10. Гаргула Т.І.  Особливості структурної перебудови дванадцятипалої кишки при експериментальній хронічній виразці / Т.І. Гаргула, О.Б. Ясіновський // XVI Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 23-25 квітня 2012 р. : матеріали конгр. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2012. – С. 221. 

11. Гаргула Т.І.  Морфологічна оцінка ремоделювання структур стінки дванадцятипалої кишки при виразковій хворобі в умовах кадмієвої інтоксикації / Т.І. Гаргула, М.С. Гнатюк // Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології: матеріали 3-го Наукового симпозіуму ( Чернівці, 20 квітня 2012 р.). – Чернівці: БДМУ, 2012. – С. 103-107. 

12. Гаргула Т.І.  Структурна перебудова дванадцятипалої кишки при дії солей алюмінію / Т.І. Гаргула // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики : матеріали конференції " Медицина та фармація XXI століття – крок у майбутнє ". – Запоріжжя: ЗДМУ,2012. – С. 12.

13. Гаргула Т.І.  Вплив кадмію на структурну перебудову стінки дванадцятипалої кишки при її виразці / Т.І. Гаргула, М.С. Гнатюк // Довкілля і здоров’я: всеукраїнська науково-практична конференція, 27-28 квітня 2012 р. : зб. конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2012. – С. 103–104. 

14. Gargula T. Morphological changes in the duodenum at experimental chronic ulcers / T. Gargula // 5-th International Scientific Interdisciplinary Conference for medical students and young doctors : abstract book. –  Kharkiv, 2012. P. 9596.

15. Гаргула Т. Морфометрична характеристика дванадцятипалої кишки у експериментальних тварин  / М. Гнатюк,  Т. Гаргула, О. Слабий, Л. Татарчук // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2012. – Вип.59. –С. 271-276. 

16. Гаргула Т.І. Порівняльна характеристика особливостей структурної організації дванадцятипалої кишки у собак та свиней / М.С. Гнатюк,  Т.І. Гаргула // Клінічна та експериментальна патологія. –  2012. – Т.XI, № 1(39). – С. 44–46. 

17. Гаргула Т.І. Морфометрична оцінка особливостей ремоделювання артерій дванадцятипалої кишки при перебігу її виразки в умовах кадмієвої інтоксикації / Т.І. Гаргула, М.С. Гнатюк // Вісник наукових досліджень. –  2012. – № 2. – С. 70–72. 

18. Гаргула Т.І. Кількісна морфологічна оцінка особливостей ремоделювання структур стінки дванадцятипалої кишки при перебігу її виразки в умовах кадмієвої інтоксикації / Т.І. Гаргула,  М.С. Гнатюк // Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології : 3-ій науковий симпозіум, 20 квітня 2012 р. : матеріали симп. – Чернівці : БДМУ, 2012. – С. 103-107.

19. Гаргула Т.І.Особливості структурних змін дванадцятипалої кишки при виразковій хворобі та дії на організм солей кадмію/ Т.І. Гаргула,  М.С. Гнатюк // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2012. – № 1(16). – С. 175.

20. Гаргула Т.І. Структурна перебудова гемомікроциркуляторного русла дванадцятипалої кишки при перебігу її виразки в умовах дії хімічного фактора/ Т.І. Гаргула,  М.С. Гнатюк //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2012. – № 2(17). – С. 39-42.

21. Гаргула Т.І. Зміни структурно-просторової організації артерій дванадцятипалої кишки при експериментальній виразці та кадмієвій інтоксикації  / Т.І. Гаргула //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2012. – № 2(17). – С. 175

22. Гаргула Т.І. Особливості структурної перебудови гемомікроциркуляторного русла дванадцятипалої кишки при експериментальній виразці в умовах дії хлориду алюмінію/ Т.І. Гаргула,  М.С. Гнатюк //Таврический медико-биологический вестник. . – 2013. –Том 16, № 1, ч. 1 (61). – С. 56-58.

23. Особливості ремоделювання структур стінки дванадцятипалої кишки під час перебігу її виразки в умовах дії на організм хлориду алюмінію / М.С. Гнатюк, Т.І.  Гаргула, В.А. Кондратюк, О.В. Лотоцька // Довкілля і здоров’я. 2013. – №13, № 1.– С. 13–16.

24. Гаргула Т. И. Особенности ремоделирования артерий двенадцатиперстной кишки при экспериментальной язве в условиях алюминиевого отравления / Т. И. Гаргула, М. С. Гнатюк // Сибирский медицинский журнал. 2013. – Т.16, № 1.– С. 101–104.

25. Гаргула Т.І. Зміни гемомікроциркуляторного русла дванадцятипалої кишки при експериментальній виразці в умовах дії хлориду алюмінію / Т.І. Гаргула // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. – № 1(18). – С.107

26. Гаргула Т.І. Порівняльні особливості будови дванадцятипалої кишки у свиней та білих щурів / Т.І. Гаргула, О.Б. Ясіновський // XIX Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 23-25 квітня 2015 р. : матеріали конгр. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2015. – С. 319. 

27. Гаргула Т.І. Перебудова стінки дванадцятипалої кишки при експериментальній виразці в умовах дії хлориду кадмію/ Т.І. Гаргула, О.Б. Ясіновський //XX Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 24-26  квітня 2016 р. матеріали конгр. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2016.– С.327.

28. Гаргула Т.І. Дослідження структурних змін артерій дванадцятипалої кишки при експериментальній виразці/ Т.І. Гаргула // Матеріали  IX Науково-практичної конференції  «Актуальні питання патологіїза умов дії надзвичайних факторів на організм».29-30 вересня 2016р., с.10-11

29. Гаргула Т.І. Порівняльна характеристика впливу солей кадмію та алюмінію на виразково змінену дванадцятипалу кишку/ Т.І. Гаргула, В.Д. Гаргула, Т.В. Мовчан,  // Матеріали  XX Науково-практичної конференції  «Актуальні питання патологіїза умов дії надзвичайних факторів на організм».05-06 жовтня  2017р., с.12.

30. Gargula T. Features of strucnural reorganization  hemomicrovascular bed of the duodenum in experimental ulcer under influence of aluminum chloride / T. Gargula //Биология ва тиббиëт муаммолари – 2017. –  № 2,1.(95)– С. 471.

31.  Гаргула Т.І. Ремоделювання структур стінки дванадцятипалої кишки при перебігу її виразки в умовах кадмієвої інтоксикації / Т.І. Гаргула // Буковинський медичний вісник.– 2017. – Том 21, № 2 (82).– С. 28–31.

32. Патент на корисну модель № 67789 UA, МПК G09B 23/28. Спосіб моделювання виразки дванадцятипалої кишки / Гнатюк М. С., Гаргула Т. І.; ДВНЗ ”Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”. -    u 2011 08326; заявл. 04.07.2011; опубл. 12.03.2012, Бюл. №5. 

 

Comments