Наукові публікації Ясіновського О.Б.

1.      Ясіновський О. Б. Морфометричний аналіз структурної перебудови артерій товстої кишки при її ураженні / О. Б. Ясіновський // Матеріали ІХ Міжнародного конгресу студентів та молодих учених – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – С. 170.

2.      Ясіновський О. Б. Порушення процесів вільно радикального окислення та антиоксидантного захисту у хворих з діабетичними периферійними полінейропатіями, лікованих а-ліпоєвою кислотою / О. Б. Ясіновський,  // Матеріали Х Міжнародного конгресу студентів та молодих учених – Тернопіль: Укрмедкнига, 2006. – С. 23-24.

3.      Ясіновський О. Морфометрична оцінка структурної перебудови мікроциркуляторного русла товстої кишки при токсичному коліті / О. Ясіновський, Л. Мазур, І. Свистун // Матеріали ХІ Міжнародного конгресу студентів та молодих учених – Тернопіль: Укрмедкнига, 2007. – С. 243-244.

4.      Ясіновський О. Б. Структурно-функціональні зміни у серцевому м’язі при дії на організм токсичних факторів / Л. В. Гнатюк, О. Б. Ясіновський // Матеріали ХІ Міжнародного конгресу студентів та молодих учених – Тернопіль: Укрмедкнига, 2007. – С. 244.

5.      Ясіновський О. Б. Структурні зміни нервових елементів серцевого м’яза при токсичному ураженні / О. Б. Ясіновський, Л. В. Гнатюк, О. Б. Ясіновський // Матеріали ХІІ Міжнародного конгресу студентів та молодих учених – Тернопіль: Укрмедкнига, 2008. – С. 205.

6.      Ясіновський О. Б. Масометричні характеристики частки серця свиней в’єтнамської породи / О. Б. Ясіновський // Матеріали ХІІ Міжнародного конгресу студентів та молодих учених – Тернопіль: Укрмедкнига, 2008. – С. 206.

7.      Ясіновський О. Б. Масометричні та планіметричні параметри частин неушкодженого серця свиней в’єтнамської породи / М.Ф. Ковальчук, О.Б. Ясіновський // Матеріали наукової конференції 29-30 травня 2008 р.– Тернопіль: Укрмедкнига, 2008.– С. 31-32.

8.      Ясіновський О. Б. Особливості масометричних параметрів частин серця в залежності від типів його кровопостачання / О. Б. Ясіновський, М. Ф. Ковальчук // Матеріали науково-практичної конференції «Морфологічні основи компенсаторно-пристосувальних процесів і їх структурне забезпечення» – Тернопіль: Укрмедкнига, 2008. – С. 69-71.

9.      Ясіновський О. Б. Структурні зміни мікрогемоциркуляторного русла міокарда при ураженні хімічними речовинами / О. Б. Ясіновський // Матеріали ХІІІ Міжнародного конгресу студентів та молодих учених – Тернопіль: Укрмедкнига, 2009. – С. 206.

10.  Ясіновський О. Б. Вплив хімічних факторів на секреторну активність кардіоміоцитів передсердь / С. О. Коноваленко, О. Б. Ясіновський // Збірник матеріалів науково-практичноїх конференції «Морфологічний стан тканин і органів систем організму в нормі та патології» – Тернопіль: Укрмедкнига, 2009. – С. 201.

11.  Ясіновський О. Б. Ремоделювання артерій шлуночків серця при токсичному ураженні / О. Б. Слабий, О. Б. Ясіновський // Матеріали науково-практичних конференцій з міжнародною участю, присвячені 30-річчю науково-дослідної лабораторії функціональної морфології та генетики розвитку ВНМУ ім.. М.І.Пирогова та пам’яті професорів морфологів Терентьєва Г. В., Роменського О. Ю., Когана Б. Й.; Вінниця, 20-21 травня 2009 р. / За ред. член-кор. АМН України, проф. В. М. Мороза, проф. І. В. Гнуса. – Вінниця: друкарня ВНМУ, 2009. –С. 76-78

12.  Ясіновський О. Б. Особливості ремоделювання артерій серцевого м’яза при дії на організм дослідних тварин солей кадмію та алюмінію / О. Б. Ясіновський // Матеріали науково-практичної конференції. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2009.

13.  Ясіновський О. Б. Ядерно-цитоплазматичні відношення в кардіоміоцитах при токсичних ураженнях серцевого м’яза / О. Б. Ясіновський // Матеріали XIV Міжнародного конгресу студентів і молодих вчених. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2010. – С. 267.

14.  Ясіновський О. Б. Особливості просторової перебудови камер серця / М. С. Гнатюк, Л. В. Татарчук, О. Б. Ясіновський // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2010. - № 9. – С. 45-48.

15.  Ясіновський О. Б. Секреторна активність кардіоміоцитів передсердь при легеневому серці / М. С. Гнатюк, О. Б. Ясіновський // Галицький лікарський вісник. – 2010. - №2. – С. 46-48.

16.  Ясіновський О. Б. Морфометричний аналіз вікової структурної перебудови серцевого м’яза в експериментальних тварин / М. С. Гнатюк, О. Б. Ясіновський // Вісник морфології. – 2010. – 16 (1). – С. 150-153.

17.  Ясіновський О. Особливості ремоделювання камер серця при дії на організм хлориду кадмію / О. Ясіновський, Р. Гнатюк // Матеріали XV Міжнародного конгресу студентів і молодих вчених. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2011. – С. 313.

18.  Ясіновський О. Б. Спосіб моделювання ушкодження міокарда алюмінію хлоридом / М. С. Гнатюк, О. Б. Ясіновський // Патент на корисну модель № 68873. - МПК G 0913 23/28; А61 К 31/00. 10.04.2012 р., Бюл. № 7.

19.  Ясіновський О. особливості структурної перебудови дванадцятипалої кишки при експериментальній хронічній виразці / О. Ясіновський, Т. Гаргула // Матеріали XVІ Міжнародного конгресу студентів і молодих вчених. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С. 221.

20.  Ясіновський О. Б. Особливості структурної перебудови частин міокарда під впливом солей кадмію / О. Б. Ясіновський, М. С. Гнатюк // Морфологія на сучасному етапі розвитку науки: Матер. наук.-практ. конференц, 5-6 жовтня, 2012 р., Тернопіль: Укрмедкнига, 2012.- С. 223-224.

21.  Ясіновський О. Структурна перебудова стінки дванадцятипалої кишки при експериментальній виразці в умовах дії хлориду алюмінію / О. Ясіновський, Т. Гаргула // Матеріали XVІІ Міжнародного конгресу студентів і молодих вчених. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2013. – С. 269.

22.  Ясіновський О. Особливості структурної перебудови камер серця з різними типами кровопостачання під впливом солей кадмію / О. Ясіновський, Т. Гаргула, Ю. Бричка // Матеріали XVІІ Міжнародного конгресу студентів і молодих вчених. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2013. – С. 286.

23.  Ясіновський О. Б. Особливості структурної перебудови артерій передсердь під впливом солей кадмію та алюмінію / М. С. Гнатюк, О. Б. Ясіновський // Довкілля і здоров’я: науково-практична конференція 25-26 квітня 2013 р.: матер. конф. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2013. - С. 45-46.

24.  Ясіновський О. Б. Особливості ремоделювання камер серця з різними типами кровопостачання за умов інтоксикації алюмінію хлоридом / М. С. Гнатюк, О. Б. Ясіновський // Український журнал екстремальної медицини. – 2013. - № 3. -  С. 30-33.

25.  Ясіновський О. Б. Особливості ремоделювання камер серця з різними типами кровопостачання / О. Б. Ясіновський, Л. В. Татарчук // Морфологічні аспекти ангіології. – Наук.-практ. конф. 24-25 жовтня 2013 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2013. – С. 33-34.

26.  Гнатюк М. С., Ясіновський О. Б., Татарчук Л. В. Особливості ремоделювання артерій камер серця з різними типами кровопостачання під впливом хімічних речовин / М. С. Гнатюк, О. Б. Ясіновський, Л. В. Татарчук // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - № 2 (19). – 2013. – С. 240-241.

27.  Ясіновський О. Б. Вплив хлориду алюмінію на секреторну активність міоендокринних клітин передсердь / О. Б. Ясіновський, Л. В. Татарчук // Морфологічні основи наукових досліджень у медицині. – Наукова конференція, присвячена 110-річчю з дня народження М. Зазибіна: Матер. конф.- Київ: націон. мед. університет імені О. О. Богомольця, 2013. – С. 103-108.

28.  Гнатюк М. С., Ясіновський О. Б., Татарчук Л. В. Зміни секреторної активності міоендокринних клітин передсердь під впливом хімічних речовин / М. С. Гнатюк, О. Б. Ясіновський, Л. В. Татарчук // Матеріали науково-практичної конференції 25 квітня 2014 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2014. – С. 9-10.

29.  Ясіновський О. Масометричні характеристики частки серця свиней в’єтнамської породи / О. Ясіновський, Ю. Ясіновська // Матеріали XVІІІ Міжнародного конгресу студентів і молодих вчених. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2014. – С. 245.

30.  Ясіновський О. Б. Особливості структурної перебудови гемомікроциркуляторного русла серця з різними типами кровопостачання в умовах інтоксикаї хлоридом кадмію / Гнатюк М. С., Татарчук Л. В // VII міжнародний конгрес з інтегративної антропології 17-18 жовтня 2013.: матеріали конгресу. – Вінниця: ВНМУ ім. М. І. Пирогова, 2014. – С. 39-40

31. Ясіновський О. Б. Структурна перебудова артерій шлуночків серця з різними типами кровопостачання під впливом хлориду алюмінію/ Гнатюк М.С., Татарчук Л.В.// Здобутки клінічної та експериментальної медицини: науково-практ. конф 21 травня 2014 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2014. – С. 109-110

32. Ясіновський О. Б. Кількісна морфологічна характеристика серця з різними типами кровопостачання дослідних тварин / Гнатюк М.С., Татарчук Л.В., Слабий О.Б.// Фундаментальна та клінічна медицина. Матеріали наук. конф.: Київ, 2014. – Київ : Друкарня НМУ, 2014. – С. 22-27

33. Ясіновський О. Б.  Вплив хлориду кадмію на особливості ремоделювання камер серця з різними   типами кровопостачання / Гнатюк М.С., Кондратюк В.А., Татарчук Л.В.// Гігієна населених місць. – 2014. – вип. 61. – С. 351-356.

34. Ясіновський О. Б Особливості структурної перебудови артерій серцевого м’яза з різними типами кровопостачання під впливом хімічного фактора / Гнатюк М. С. Татарчук Л. В.// Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2014. – Т.43, № 2 (48), С. 89-93

35. Ясіновський О. Б Морфометрична оцінка особливостей ремоделювання артерій шлуночків серця з різними типами кровопостачання під впливом хлориду алюмінію / Гнатюк М.С., Татарчук Л. В. // Вісник наукових досліджень. – 2014, № 3. – С. 103-106

36. Ясіновский О.Б Особенности секреторной активности миоэндокринных клеток предсердий под влиянием хлорида алюминия / Ясіновский О.Б. // Кардиология в Белоруси. – 2014. - № 5 (36). – С. 82-86

37. Ясіновский О.Б Особливості структурної перебудови мікрогемоциркуляторного русла шлуночків серця з різними типами кровопостачання під впливом хлориду алюмінію / Гнатюк М. С. ,Лотоцький В.В  ,Татарчук Л.В. // Військова медицина України. – 2014. – Т. 14, № 1. – С. 52-57

38. Ясіновский О.Б.  Дія хлориду кадмію на секреторну активність міоендокринних клітин передсердь / Гнатюк М. С., Татарчук Л. В. ,Кондратюк В.А.// Гігієна населених місць. – 2014. - № 64. С. 323-326

39. Ясіновский О.БОсобливості структурної пероебудови ангіоархітектоніки гемомікроциркуляторного русла серцевого мяза при дії на організм хлориду алюмінію / Гнатюк М. С., Татарчук Л. В., Ясіновська Ю.Б. // Матеріали науково-практичної конференції "Довкілля та здоровя". – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – С. 108-109

40. Ясіновский О.Б. Особливості структурних змін в сім'яниках під впливом хлориду кадмію / Коноваленко С. О. ,Гнатюк М. С., Татарчук Л. В. // Матеріали науково-практичної конференції "Довкілля та здоров′я". – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – С. 65-66

41. Ясіновский О.Б. Перебудова стінки дванадцятипалої кишки при експериментальній виразці в умовах дії хлориду кадмію / Гаргула Т. І. // Матеріали ХХ міжнародного конгресу студентів і молодих вчених 25-27 квітня 2016 р. – Тернопіль: Укрмедкнига. – С. 265-266

42. Ясіновский О.Б. Особливості манометричних показників серця свиней в'єтнамської породи // Матеріали ХХ міжнародного конгресу студентів і молодих вчених 25-27 квітня 2016 р. – Тернопіль: Укрмедкнига. – С. 290

43. Ясіновский О.Б. Структурні зміни мікрогемоциркуляторного русла міокарда при ураженні хімічними речовинами / Гаргула Т. І., Коноваленко С. О.// Матеріали ХХ міжнародного конгресу студентів і молодих вчених 25-27 квітня 2016 р. – Тернопіль: Укрмедкнига. – С. 291

44. Ясіновский О.Б. Морфометрична оцінка структурної перебудови артерій серцевого м′яза при токсичному ураженні хлоридом кадмію / Михасик Т. // Матеріали ХХ міжнародного конгресу студентів і молодих вчених 25-27 квітня 2016 р. – Тернопіль: Укрмедкнига. – С. 291

45. Ясіновский О.Б. Структурно-функціональні зміни в серцевому м′язі при дії на організм токсичних речовин / Слабий О., Польний А.// Матеріали ХХ міжнародного конгресу студентів і молодих вчених 25-27 квітня 2016 р. – Тернопіль: Укрмедкнига. – С. 292

46. Ясіновский О.Б.  Здубутки клінічної та експериментальної медицини / Ясіновский О.Б., Татарчук Л. В., Гнатюк М. С., Коноваленко С. О.// Матеріали підсумкової LІХ науково-практичної конференції 15 червня 2016р.- Тернопіль:Укрмедкнига.-223

47. Ясіновский О.Б Морфометрична оцінка особливостей ремоделювання структур дванадцятипалої кишки при резекція різних обємів печінки / Гнатюк М. С. ,Татарчук Л. В., Ясіновский О.Б.// Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина», випуск1 (53), 2016р. с.-92-94.

48. Ясіновский О.Б. Особливості структурної перебудови судин гемомікроциркуляторного русла передсердь при артеріальній гіпертензії у малому колі кровообігу / Гнатюк М. С., Слабий О. Б.// Матеріали ІХ науково-практичної конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайний факторів на організм» 29 -30 вересня 2016 року. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2016. – С. 16

49. Ясіновский О.Б. Особливості структурних змін у слизовій оболонці дванадцятипалої кишки при резекції різних об`ємів печінки. / Татарчук Л. В., Гнатюк М. С.// Матеріали ІХ науково-практичної конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайний факторів на організм» 29 -30 вересня 2016 року. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2016. – С. 69

50. Ясіновский О.Б. Дослідження структурних змін міокарда при дії на організм хлориду алюмінію в поляризованому світлі / Татарчук Л. В., Гнатюк М. С., Коноваленко С. О. // Матеріали LIX науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» 15 червня 2016 р. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2016. – 223

51. Ясіновский О.Б. Поширеність деяких факторів ризику артеріальної гіпертензії в молодих осіб. / Папінко І. Я., Горбань Л. І. // Матеріали науково-практичної конференції  «Довкілля і здоров`я» 27-28 квітня 2017 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2017. – С. 40-42.

52. Ясіновский О.Б. Гібридна тромбектомія в системі глибоких вен нижніх кінцівок. / Венгер І. К., Романюк Т. Я.// Матеріали науково-практичної конференції «Клінічна флебологія» квітень 2017 р. – Київ. (Всеукраїнський з’їзд судинних хірургів)

53. Ясіновский О.Б Кількісна морфологічна оцінка вікових особливостей ре моделювання артерій яєчка у дослідних тварин / Коноваленко С. О. ,Гнатюк М. С., Татарчук Л. В // Вісник наукових досліджень. – 2017. - № 1. – С. 134-136

54. Ясіновский О.Б. Вплив вегетативної регуляції на секреторну активність міоендокринних клітин передсердь легеневого серця / Слабий О. Б., Татарчук Л. В.// Матеріали ХХІ міжнародного конгресу студентів і молодих вчених 24-26 квітня 2017 р. – Тернопіль: Укрмедкнига. – С. 319-320

55. Ясіновский О.Б. Особливості адренергічної інервації кровоносних судин дванадцятипалої кишки при резекція різних об’ємів печінки / Татарчук Л. В., Гаргула Т. І.// Матеріали ХХІ міжнародного конгресу студентів і молодих вчених 24-26 квітня 2017 р. – Тернопіль: Укрмедкнига. – С. 315

56. Ясіновский О.Б. Особливості перебудови артерій дванадцятипалої кишки при експериментальній виразці. / Гаргула Т. І, Мовчан Т. В.// Матеріали ХХІ міжнародного конгресу студентів і молодих вчених 24-26 квітня 2017 р. – Тернопіль: Укрмедкнига. – С. 300

57. Ясіновский О.Б Спосіб моделювання пневмонії / Гнатюк М. С., Татарчук Л. В.// МПК А61В 1/273 (2006.01); А61 5/08. 10.05.2017р. Бюл. № 9

58. Ясіновский О.Б Особливості структурних змін у венах дванадцятипалої кишки при резекції різних обємів печінки / Гнатюк М. С., Татарчук Л. В.// Прикладні аспекти морфології. – наук.-практ. конф. 21-22 вересня 2017 року: матеріали конференції. – Вінниця, С. 62-63

59. Ясіновский О.Б. Морфометричний аналіз особливостей ре моделювання артерій камер серця при дії на організм хімічних речовин // Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм. – Х наук.-практ. конф. 05-06 жовтня 2017 року: матер. конф. – Тернопіль, 2017. – С. 54

60. Ясіновский О.Б Деякі особливості анатомічної будови малих кутніх зубів нижньощелепної зубної дуги / Татарчук Л. В, Головацький А.С. // Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина», випуск2 (56), 2017р. с.-42-44.

 

 

 

 

 

 

 

Comments