Кафедра     Кафедра оперативної хірургії з топографічною анатомією – фундаментальна навчальна база для формуванняу студентів цілісного уявлення про будову людини, вивчення основ оперативної техніки та видів хірургічних втручань при захворюваннях та травмах органів і систем.

На  сучасному етапі топографічна анатомія за своєю суттю є синтезом не тільки анатомічних, але і фізіологічних знань. Вона дає уявлення  про розміщення і взаємозв'язок органів між собою. Велику увагу при вивченні  топографічної анатомії приділяють індивідуальним особливостям в будові органів і систем, що робить тіло однієї людини відмінним від тіла іншої. Саме індивідуальні особливості, іноді навіть незначні, мають важливе практичне значення, оскільки вони часто визначають розвиток багатьох захворювань. Отож зрозуміло, що без знання топографічної анатомії неможливе виконання хірургічних втручань, правильне розуміння механізмів розвитку деяких патологічних процесів, встановлення точного діагнозу, а також розуміння і прогнозування розвитку компенсаторно-пристосувальних процесів в організмі після оперативних втручань.

Оперативна хірургія – це вчення про хірургічні операції, покази до них і техніку їх виконання, можливі ускладнення і способи попередження.

На основі сучасних уявлень про анатомію і фізіологію оперативна хірургія розробляє найбільш раціональні оперативні доступи до органів і операційні прийоми, тобто, заходи, необхідні для оголення органів і виконання втручання на них.